Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 1 (3)/2006

2006

SPIS TREŚCI
 
Metodologia

Paweł Drzymała
Charakterystyka kartoteki zagadnieniowej na podstawie materiałów Wydziału „C” KW MO w Poznaniu

Struktury

Janusz Borowiec
Wojskowy sąd Garnizonowy w Przemyślu

Rafał Leśkiewicz
Organizacja i działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu (1946-1955)

Jacek Żurek
Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Wybrane struktury (1944-1953)

Łucja Marek
Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962-1989). Struktura, kierownictwo, zakres działania

Piotr Chmielowiec
Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łańcucie w latach 1944-1956

Artykuły i dokumenty

Tomasz Balbus
 „Zgodnie z instrukcją spotkałem się...” Konfidenci SB wobec prezesa II Zarządu Głównego WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego (wybór raportów agentury z lat 1957-1974)

Dariusz Iwaneczko, Jolanta Tarnawska
„Ksiądz z nami współpracuje, a my księdzu pomożemy”. Stenogram werbunku księdza przez SB, 4 grudnia 1978 r.

Ryszard Terlecki
Rozstanie po latach. Agent „Las” i „Antoni” na Uniwersytecie Jagiellońskim

Tadeusz Ruzikowski
Osobowe Źródła informacji wydziałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa Komendy Stołecznej MO w latach 1981-1983

Biogramy

Andrzej Przewoźnik
Jan Frey-Bielecki (1916-1994), szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie

Piotr Gontarczyk
Grzegorz Korczyński (1915-1971), generał, wiceminister, Bezpieczeństwa Publicznego i obrony narodowej

Mariusz Krzysztofiński
Ludwik Andrzej Szenborn (1915-1990), członek GL, agent sowieckiego wywiadu, podpułkownik UB

Recenzje

Aleksander Drozdowski, Wacław Dubiański
Obóz pracy w Mysłowicach w latach 1945-1946, Katowice 2004

Ryszard Oleszkowicz, Dariusz Iwaneczko
Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944-1956, Rzeszów 2004

Andrzej L. Sowa
Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1949-1950, wybór i oprac. Łukasz Kamiński, Warszawa 2004

Zbigniew K. Wójcik, Bohdan Łukaszewicz
Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Szkice do monografii, Olsztyn 2000

Bibliografia

Wojciech Frazik
Publikacje proweniencji MBP–KdsBP–MSW przechowywane w Oddziałowych Biurach Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej

 

Czasopismo indeksowane w Bazach Zasobów Cyfrowych Muzeum Historii Polski

Pobierz