Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 6/2008

2008

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
 
Struktury

Tomasz Balbus
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Jaworze – struktura, kadry, działalność (maj – grudzień 1945)

Aparat Bezpieczeństwa a Kościoły

Grzegorz Bębnik
Od „Górala” do „Gustawa” – zwierzchnicy Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Górnym Śląsku wobec aparatu bezpieczeństwa w świetle dokumentów z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej (szkic problemu)

Mariusz Krzysztofiński, Krzysztof Sychowicz
W kręgu „Bizancjum”

Artur Brożyniak
Sprawa księdza Jana Lewiarza

Adam Dziurok 
„W matni” – kontakty księdza Wiktora Skworca ze Służbą Bezpieczeństwa

Artykuły

Jarosław Syrnyk
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu wobec mniejszości rosyjskiej i tzw. Środowiska białogwardyjskiego

Krzysztof Pogorzelski, Krzysztof Sychowicz
TW „Kastuś” i Służba Bezpieczeństwa a środowisko białoruskie na Białostocczyźnie

Dokumenty

Milena Przybysz
„Wczoraj była w Nowej Hucie straszna awantura...”

Piotr Rybarczyk
 „…każdego klerykała z milicji będziemy pędzić!”. Zwalczanie praktyk religijnych wśród funkcjonariuszy KW MO w Bydgoszczy po Październiku

Łucja Marek
Zwalczanie „klerykalizmu” wśród członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej województwa katowickiego po Październiku ’56

Krzysztof Kolasa
Likwidacja placówek oświatowo-wychowawczych ss. salezjanek w Łodzi

Igor Hałagida
Raport Departamentu IV MSW dotyczący katolickich obchodów milenium chrztu Rusi w Polsce w 1988 r.

W oczach własnych

Wojciech Frazik
Wojenne losy Jana Emila Karpińskiego (Emanuela Alberga)

Biogramy

Filip Musiał
Józef Schiller (1931–1999), oficer Informacji Wojskowej, funkcjonariusz Wydziału III i IV Służby Bezpieczeństwa w Krakowie, szef SB w województwie nowosądeckim i tarnowskim

Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski
Józef Czaplicki vel Izydor Kurtz (1911–1985), działacz komunistyczny, partyzant, dyrektor Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Tomasz Balbus, Zbigniew Nawrocki
Władysław Śliwa vel Stanisław Imiołek (1919–1976), bojówkarz PPR/AL, organizator i kierownik WUBP w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu, funkcjonariusz MBP/MSW

Recenzje

Marek Lasota
Martyrologium czy zbiór biografii? Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989

Ryszard Oleszkowicz, Jan Larecki
Wielki leksykon służb specjalnych świata, Warszawa 2007

Krzysztof Szwagrzyk
Joanna Żelazko, „Ludowa” sprawiedliwość. Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, Łódź 2007

Piotr Gontarczyk
Henryk Dasko, Dworzec Gdański. Historia niedokończona, Kraków 2008

Sławomir Cenckiewicz
Igor Hałagida, „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896–1977), Warszawa 2008

Wykaz skrótów
 
Noty o Autorach

 

Czasopismo indeksowane w Bazach Zasobów Cyfrowych Muzeum Historii Polski

Pobierz