Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 7/2009

2009

SPIS TREŚCI
 
Metodologia

Bartosz Kapuściak
Podsystem informatyczny ewidencji „DOWÓD-KW1”w Wojskowej Służbie Wewnętrznej

Struktury

Tomasz Pączek
Struktura organizacyjna Milicji Obywatelskiej w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945–1954

Michał Wenklar
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowie w latach 1945–1955. Struktura i główne kierunki działań operacyjnych

Leszek Pawlikowicz
Struktura, kadry oraz baza agenturalno-logistyczna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jaśle w latach 1945–1948 według meldunków i sprawozdań wewnątrzresortowych

Szymon Hermański
Struktura organizacyjna i zakres działania Biura „B” (obserwacji) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach osiemdziesiątych

Artykuły

Piotr Gontarczyk
Aleksander Kwaśniewski w dokumentach Służby Bezpieczeństwa. Fakty i interpretacje

Sebastian Ligarski
Agentura we Wrocławskim Teatrze Pantomimy

Jarosław Syrnyk
Służba Bezpieczeństwa wobec studentów zagranicznych we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych XX w.

Dokumenty

Alicja Kulecka, Tadeusz Paweł Rutkowski
Archiwa w świetle doniesień TW „Zyga” (Zygmunta Kolankowskiego)

Filip Musiał
Zeszyt esbeka. Notatki sierż. Jana Brzozowskiego z kursu operacyjnego dla nowo przyjętych funkcjonariuszy SB (14 X – 15 XI 1974 r.)

Daniel Wicenty
Socjologia w służbie SB?

W oczach własnych

Marcin Kasprzycki
Oświadczenie kpt. Józefa Muniaka, funkcjonariusza Departamentu III Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Biogramy

Paweł Fornal
Michał Barć (1903–1979), żołnierz ZWZ-AK, informator, agent celny, tajny współpracownik UB-SB o pseudonimach „Andrzej” i „Bąk”

Krzysztof A. Tochman
Michał Fijałka (1915–1983), cichociemny, żołnierz AK, tajny współpracownik UB-SB o pseudonimie „Osiecki”

Piotr Kardela
Roland Kiewlicz (1911–1984), oficer wywiadu w II RP, dziennikarz, tajny współpracownik SB o pseudonimie „Lemiesz”

Sławomir Poleszak
Wacław Topolski (1906–1987), działacz SN, żołnierz NOW i AK, „agent wykwalifikowany i zdolny do wykonania poważnych zadań”

Joanna Dardzińska
Konrad Królik (1931–2001), naczelnik Wydziału „W” WUSW we Wrocławiu

Bibliografia

Anna Zechenter
Publikacje Urzędu Pełnomocnika ds. Akt Stasi byłej NRD. Bibliografia selektywna
Bibliografia zawartości „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” od t. 1/1/2004 do t. 1/6/2008

Wykaz skrótów

Noty o Autorach

 

Czasopismo indeksowane w Bazach Zasobów Cyfrowych Muzeum Historii Polski

Pobierz