Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 8-9/2011

2011

SPIS TREŚCI
 
Struktury

Ksawery Jasiak
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu w latach 1945–1947. Struktura i działalność

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Wiesław Kaczmarczyk, Funkcjonowanie organów śledczych MBP, KdsBP i MSW w latach 1945–1956
 

Artykuły

Renata Soszyńska, Rafał Leśkiewicz
Odbieranie przywilejów funkcjonariuszom komunistycznej bezpieki w wolnej Polsce (aspekty historyczno-prawne)

Jacek Wygoda
Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza jako organ bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy lustracyjnej

Aleksandra Arkusz
Śmierć gen. Kazimierza Tumidajskiego w Związku Sowieckim w 1947 r.

Wojciech Frazik
Agent „Roman” – członek tzw. V Komendy WiN

Tadeusz Kopyś
Początki wywiadu zachodnioniemieckiego oraz jego aktywność w Polsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.

Kontrola korespondencji w Polsce Ludowej

Monika Komaniecka
Struktura i normatywy pionu „W” i jego poprzedników (1945–1989)

Robert Witalec
Struktura i kadra kierownicza pionu „W" na Podkarpaciu w latach 1956–1989

Robert Gajos
Kadra pionu „W” w aparacie bezpieczeństwa na Kujawach i Pomorzu w latach 1956–1990

Jacek Woyno
Współpraca Biura „W” MSW z innymi jednostkami organizacyjnymi

Stanisław Koller
Procedura brakowania materiałów Biura „W” w latach 1972–1989

Robert Nowicki
Stan zachowanych materiałów archiwalnych Wydziału „W” KW MO/WUSW w Poznaniu – przegląd i charakterystyka

Sebastian Pilarski
Wykorzystanie osobowych źródeł informacji w działalności pionu „W” w regionie łódzkim

Ryszard Sodel
Kontrola kontaktów korespondencyjnych mieszkańców województwa lubelskiego z krajami zachodnimi w latach 1944–1989

Piotr Rybarczyk
Działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego w zakresie operacyjnego zabezpieczenia placówek pocztowych na terenie województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945–1956

Leonard Smolka
Pion „W” na Dolnym Śląsku. Prywatna korespondencja zakwestionowana przez Służbę Bezpieczeństwa po 1956 r.

Artur Ossowski
„Wycinek pewnej rzeczywistości”. Perlustracja korespondencji w łódzkim Wydziale „W” w kontekście wydarzeń marcowych 1968 r.

Marzena Kruk
Ryszard Wincerowicz przed Sądem Marynarki Wojennej, czyli historia listu do Adama. Perlustracja korespondencji w stanie wojennym

Dokumenty

Andrzej Paczkowski, Sławomir Łukasiewicz
Wywiad Polski Ludowej w 1948 r.

Paweł Skubisz
Służba Bezpieczeństwa wobec osób zbiegłych z kraju. Stenogram wykładu wygłoszonego przez Zenona Polaka w marcu 1958 r.

Recenzje

Zbigniew Bereszyński
Okrągły stół i zmiany w postawie SB wobec „Solidarności". Uwagi na marginesie publikacji Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988–1990. Region łódzki

Wykaz skrótów

Noty o Autorach

 

Czasopismo indeksowane w Bazach Zasobów Cyfrowych Muzeum Historii Polski

 

Pobierz