Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 11/2013

2013

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Struktury

Paweł Fornal
Struktura, kadra kierownicza i główne kierunki działań operacyjnych Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej oraz Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Brzozowie w latach 1957-1990

Michał Zielonka
Struktury Służby Bezpieczeństwa w województwie wałbrzyskim w latach 1975-1990

Artykuły

Krzysztof A. Tochman
Komunistyczny obóz pracy Nowiny – Błudek na Zamojszczyźnie (1944-1945)

Przemysław Benken
Aparat bezpieczeństwa a geneza wypadków gryfickich w 1951 r.

Sebastian Drabik
Bezpieka i partia wobec wyborów do Sejmu PRL I kadencji w 1952 r. w województwie krakowskim

Krzysztof Szwagrzyk, Łukasz Szleszkowski, Andrzej Ossowski, Agata Thannhauser, Milena Bykowska, Marta Kuś
Badania historyczne i medyczne w procesie identyfikacji ofiar komunizmu

Dariusz J. Gregorczyk
Działania Służby Bezpieczeństwa na terenie województwa katowickiego w aspekcie ochrony informacji niejawnych w latach 1959-1975. Wybrane problemy

Marcin Kłodziński
Wydział II Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza wobec „Solidarności" oraz opozycji antykomunistycznej (1980-1983)

Dariusz Iwaneczko
Służba Bezpieczeństwa wobec ośrodka duszpasterskiego na Drabiniance w Rzeszowie w latach 1969-1990 w świetle materiałów operacyjnych

Agnieszka Gałkowska
Służba Bezpieczeństwa jako praktyk wpływu społecznego. Oddziaływanie na tajnych współpracowników

Opinie

Jerzy Eisler
Jak badać dzieje aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej?

Dokumenty

Marcin Kasprzycki
System organizacji pracy powiatowych referatów Służby Bezpieczeństwa i próby jego reform w latach sześćdziesiątych

Recenzje

Paweł Skubisz, Jerzy Ryszard Prochwicz
Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Wybrane problemy, Piotrków Trybunalski 2011

Wykaz skrótów

Noty o Autorach

Zasady przygotowania maszynopisu wydawniczego dla wydawnictw BEP IPN

 

Czasopismo indeksowane w Bazach Zasobów Cyfrowych Muzeum Historii Polski

 

Pobierz