Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 12/2014

2014

SPIS TREŚCI

Metodologia

Filip Musiał
Jak badać akta Urzędu/Służby Bezpieczeństwa „ludowej” Pol­ski? Kilka uwag źródłoznawczych

Artykuły

Anna Wilk
Funkcjonowanie Centralnego Obozu Pracy w Krzesimowie wiatach 1944–1945

Przemysław Stępień
Akcja bez jednego wystrzału. Atak członków Ruchu Oporu Armii Krajowej na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Pabianicach 10 czerwca 1945 r.

Waldemar Mikulski
Protokoły posiedzeń komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i jego statuto­wych organów z lat 1948–1954 jako źródło do dziejów aparatu bezpieczeń­stwa Polski Ludowej.

Przegląd materiałów

Przemysław Benken
Funkcjonariusze w roli ofiar zachodnich kapitali­stów? Nieprawidłowości przy zakupach sprzętu realizowanych przez Wydział Zaopatrzenia Technicznego Zarządu Łączności Ministerstwa Spraw We­wnętrznych w latach 1957–1964

Artur Brożyniak, Małgorzata Gliwa
Służba Bezpieczeństwa wobec opo­zycji antykomunistycznej w Polsce południowo-wschodniej w latach 1975–1980. Zarys problematyki

Marcin Stefaniak
Opór społeczny w województwie szczecińskim w latach 1975–1980

Marcin Kasprzycki
Kwestia nauczania religii w świetle protokołów eg­zekutywy Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowym Sączu w latach 1958–1970. Zarys problematyki

Zbigniew Bereszyński
Służba Bezpieczeństwa i środowiska naukowe. Rela­cje ludzi nauki z aparatem represji na przykładzie Opola

Paweł Fornal
Wybory czerwcowe 1989 r. w Brzozowie i rejonie brzozow­skim w raportach Służby Bezpieczeństwa

Biogramy

Dariusz Iwaneczko
Teodor Duda (1914–1986). Model kariery w aparacie represji Polski Ludowej

Krzysztof Dziadziuszko
Eugeniusz Niedzielin (1916–1973), pułkownik, szef Sekcji Śledczej Okręgowego Zarządu Informacji nr 8 w Gdyni, oprawca komandorów w tzw. spisku komandorów

Krzysztof Dziadziuszko
Jerzy Szerszeń 1919–1973, pułkownik, oficer Armii Czerwonej, szef Okręgowego Zarządu Informacji nr 8, nadzorca śledztw prowadzonych przez Informację Wojskową, m.in. w sprawie tzw. spisku komandorów

Dokumenty

Patryk Pleskot
Sprawa śmierci Grzegorza Przemyka w korespondencji se­kretarza Episkopatu Polski z ministrem spraw wewnętrznych Polskiej Rzeczy­pospolitej Ludowej (maj–czerwiec 1983 r.)

Wykaz skrótów

Noty o autorach

Zasady przygotowania maszynopisu wydawniczego dla wydawnictw BEP IPN

 

Czasopismo indeksowane w Bazach Zasobów Cyfrowych Muzeum Historii Polski

Pobierz