Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Ksiądz Józef Wrycza

Autor: Krzysztof Korda 2019

Niewątpliwie to człowiek, dla którego Polska stanowiła najwyższą wartość. Wytrwale walczył o wolną ojczyznę, nie dał się złamać niewoli pruskiej, nie zląkł się grożącej mu ze strony okupanta niemieckiego kary wieloletniego więzienia, pięć lat poświęcił służbie wojskowej, ponadto nigdy nie zaakceptował systemu komunistycznego w PRL.

 

Ksiądz, wojak, działacz narodowy, Pomorzanin – Józef Wrycza jest doskonałym przykładem człowieka wiernego przyjętym ideałom. Dorastał w rodzinie polskiej, pielęgnującej tradycje patriotyczne. Już od najmłodszych lat włączał się w czynną walkę o zachowanie tożsamości narodowej. Angażując się w życie społeczne i kulturalne, nieustannie zabiegał o podtrzymywanie ducha polskości, kiedy zaś nadszedł odpowiedni czas był zaangażowany w działania zmierzające do przyłączenia Pomorza do Polski w pamiętnym 1920 r. Do końca życia hołdował uniwersalnym wartościom, dawał przykład stałej dbałości o Niepodległą, głosił potrzebę budowania kraju wolnego, bezpiecznego, opartego na poczuciu wspólnoty. Dzięki swojemu zaangażowaniu społeczno­politycznemu zdał trudny egzamin z patriotyzmu, odwagi i heroizmu. Udowodnił, że o ojczyznę warto i trzeba się troszczyć, a kiedy pojawi się konieczność podjęcia czynnej walki w obronie jej ładu, bez chwili zastanowienia należy stanąć oko w oko z wrogiem, wykazując się gotowością złożenia najwyższej ofiary.

 

 

Pobierz