Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Otoczone drutem państwo. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego

Autor: Adam Sitarek 2018

„Dziś, 6 września, przyjechał z Łodzi Rumkowski […]. Opowiadał cuda o getcie. Jest tam państwo żydowskie […]”– napisał z ironią Emanuel Ringelblum po wizycie Prze­łożonego Starszeństwa Żydów w Łodzi Chaima Mordechaja Rumkowskiego w getcie warszawskim.

 

„Państwo”, o którym pisał zamordowany w 1944 r. historyk, było tworem jedynym w swoim rodzaju. Sam Rumkowski wielokrotnie uciekał się do tej analogii. „Moje getto to małe państewko ze wszystkimi tego zaletami i wadami” – mówił do przedstawicieli ziomkostwa łodzian podczas jednej z wizyt w getcie warszawskim. Na 4 km2 powierzchni, gdzie na rozkaz okupacyjnych władz niemieckich stłoczono na po­czątku 1940 r. ponad 160 tys. Żydów z Łodzi i okolicznych miejscowości, powstał orga­nizm, który dysponował niezwykle rozbudowanym aparatem administracyjnym. Autor książki postawił sobie za zadanie opisanie jego struktur i funkcji (ze wstępu).

Publikacja otrzymała Nagrodę Historyczną „Polityki” w 2016 roku, w kategorii Debiut.

 


Adam Sitarek, „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego (seria: Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, tom XXXVII)

 

 

Publikacja w wersji drukowanej do nabycia w księgarni ipn.poczytaj.pl

 

Pobierz