Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Formacje graniczne 1918–1939. Na granicach II Rzeczypospolitej

Autor: Artur Ochał 2019

Zakończenie wojny światowej, rozpad wielkich mocarstw i odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. rozpoczęło proces tworzenia się polskich władz i struktur państwowych. Odradzała się Rzeczpospolita Polska, która nie miała w tym czasie jednoznacznie określonego terytorium i granic.

 

Wolą i dążeniem Polaków po latach zaborów odtwarzało się państwo polskie. Wprawdzie dopiero w kolejnych latach (1918–1921) ustalił się kształt kraju i jego granice, ale już w pierwszych miesiącach niepodległości tworzone były pierwsze formacje graniczne. Inicjatywy ich tworzenia podejmowały różne ministerstwa, ścierały się odmienne koncepcje, pomysły, w zależności od tego, z jakiej armii wywodzili się ich autorzy. Proces powstawania i kolejnych reorganizacji systemu ochrony polskich granic trwał zasadniczo do połowy lat dwudziestych XX w., tj. do czasu, kiedy utworzony został Korpus Ochrony Pogranicza (1924–1939) dla ochrony wschodniego pogranicza oraz Straż Graniczna (1928–1939) dla ochrony granicy zachodniej, południowej i północnej (wschodniopruskiej). Przy ich tworzeniu wykorzystano doświadczenia kolejnych formacji granicznych, które w pierwszych, burzliwych latach pełniły służbę na granicach Niepodległej. Ze względu na pamięć żołnierskiego trudu w ochronie granic warto dziś przypomnieć, choćby tylko pokrótce, kolejne formacje graniczne II Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pobierz