Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

nr 1-2/2009

2009

Kresy pamiętamy – to tytuł rozmowy wprowadzającej w lekturę numeru „Biuletynu IPN”. Przypomniano w niej dzieje, kulturę i tradycje Kresów I i II Rzeczpospolitej.

W numerze przedstawiono kresowy wkład w odzyskanie niepodległości w 1918 r., tragedię rodaków z tzw. polskich rejonów autonomicznych po sowieckiej stronie granicy, ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Ukazano stanowisko Kościołów wobec tegoż ludobójstwa oraz postawę Ukraińców, którzy nieśli pomoc polskim sąsiadom mordowanym przez OUN-UPA. Zarysowano ostatni rozdział dziejów polskiego podziemia na Kresach Północno-Wschodnich. W numerze nie zabrakło też sylwetek wybitnych Polaków, którzy troszczyli się o upamiętnienie kultury kresowej. O dzisiejszych losach rodaków, którzy pozostali poza granicą Polski, opowiadają m.in. przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi.

 


SPIS TREŚCI

ROZMOWY BIULETYNU

Kresy pamiętamy. Z Agnieszką Biedrzycką, ks. Romanem Dzwonkowskim, Januszem Kurtyką i Januszem Smazą rozmawia Barbara Polak

KOMENTARZE HISTORYCZNE

Kazimierz Krajewski – Nie tylko Dowborczycy
Mikołaj Iwanow – Matka premiera. O Polakach w Dowbyszu
Ewa Ziółkowska – Kuropaty
Ewa Siemaszko – Ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej
Włodzimierz Osadczy – Kościoły wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej
Romuald Niedzielko – Sprawiedliwi Ukraińcy
Waldemar Franciszek Wilczewski – Dziennik Kazimierza Sakowicza
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski – Ostatni obrońcy Kresów Północno-Wschodnich
Norbert Wójtowicz – W obronie pozostałych na Wschodzie

SYLWETKI

Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski – Jan Borysewicz „Krysia”
Andrzej W. Kaczorowski – Arcylwowianin – Witold Szolginia (1923–1996)
Adam Hlebowicz – Kurlandzki sarmata z wyboru
Tadeusz Kukiz – Roman Aftanazy

RELACJE I WSPOMNIENIA

Pod Białym Orłem na Białorusi. Z Andżeliką Borys i Józefem Porzeckim rozmawia Barbara Polak
Irena Piliszewska – Zamordowani za to, że byli Polakami
Dorota Jaworska-Matys – Kształty polskości

REPORTAŻ

Andrzej W. Kaczorowski – Czerwonogród – perła Podola

KSIĄŻKI

Sto podróży. Z Grzegorzem Rąkowskim rozmawia Andrzej W. Kaczorowski

POLEMIKI

Jan Żaryn – W sprawie uwag do Teki Edukacyjnej
Ewa Siemaszko – Uwagi do Teki Edukacyjnej „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947”

ZMARLI

Gen. bryg. prof. Elżbieta Zawacka „Zo”, „Zelma” „Sulica” (1909–2009)
Stanisław Karolkiewicz „Szczęsny” (1918–2009)

DOKUMENTY

Marcin Krzysztofik, Jacek Welter – W służbie partii, przeciw Kościołowi

WYDARZENIA

Pobierz