Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Czerwiec '76 – krok ku wolności”

2002

Pakiet edukacyjny „Czerwiec '76 – krok ku wolności” opracowany został przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Warszawie. Dotyczy jednego z ważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski – protestu robotniczego w czerwcu 1976 r.

 

Pakiet składa się z dwóch części: materiałów dla ucznia i dla nauczyciela.

Wprowadzeniem do pakietu (część dla ucznia) jest esej autorstwa prof. Jerzego Eislera, omawiający genezę, przebieg i konsekwencje wydarzeń Czerwca '76, dalej uczniowie znajdą tablicę synchronistyczną, ukazującą przebieg wydarzeń w Polsce w latach 1970–1977 na tle wydarzeń na świecie, biogramy ważniejszych postaci, słownik pojęć, wybrane utwory literackie, a na załączonych luźnych kartach kopie dokumentów (w tym notatki, protokoły, instrukcje i listy ówczesnych władz wojewódzkich i centralnych, a także telegramy i deklaracje wysyłane w tym czasie przez zakłady pracy) oraz materiał ikonograficzny w wystawy „Czerwiec '76 – lekcja »demokracji socjalistycznej«”, przygotowanej przez OBEP w Warszawie.

Część dla nauczyciela obejmuje przede wszystkim scenariusze lekcji, dające nauczycielowi możliwość wykorzystania zamieszczonych w pakiecie materiałów. Scenariusze przeznaczone są dla uczniów klasy maturalnej szkoły ponadgimnazjalnej, dają nauczycielowi możliwość wykorzystania aktywizujących metod nauczania (głównie dramy), są także przykładem integracji międzyprzedmiotowej – historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Ostatnim elementem pakietu jest bibliografia dla nauczyciela i ucznia, obejmująca najważniejsze pozycje związane z omawianą problematyką.

Pakiety edukacyjne przygotowywane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez Wydział Edukacyjny BEP IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Centralą BEP w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej.

 

Pobierz