Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Z dziejów Biblioteki „Kultury” 1946–1966

Autor: Małgorzata Ptasińska-Wójcik 2016

Pośród licznych instytucji, stowarzyszeń i środowisk powojennego uchodźstwa polskiego paryski Instytut Literacki wyróżniał się siłą oraz zasięgiem oddziaływania na życie kulturalne i polityczne rodaków zarówno na obczyźnie, jak i w kraju. Powstał z inicjatywy Jerzego Giedroycia wiosną 1946 r. w Rzymie przy 2. Korpusie Polskim pod nazwą Casa Editrice „Lettere”.

 

W 1946 r. Jerzy Giedroyc założył Instytut Literacki, jedną z najważniejszych oficyn polskiej emigracji. Książka przy okazji omawiania losów serii wydawniczej „Biblioteka »Kultury«” przedstawia dzieje Instytutu w latach 1946–1966 na tle wydarzeń w bloku wschodnim i na Zachodzie. Ukazuje politykę wydawniczą Giedroycia, odsłania relacje między nim a autorami, a także unaocznia sytuację pisarzy za „żelazną kurtyną”. Podsumowuje dorobek pierwszego dwudziestolecia oficyny i wskazuje na niespotykaną w następnych latach różnorodność oferty wydawniczej.

 


SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Geneza Instytutu Literackiego (do 1947 roku)
Z ziemi polskiej do włoskiej
Rzym
Dorobek Casa Editrice „Lettere”

II. Na rozdrożu (1948–1952)
Dom na Korneju
Wyjść z cienia wojny
W poszukiwaniu „trzeciego miejsca”

III. Czas przyszły (1953–1959)
Wbrew podziałom
W kręgu Kongresu Wolności Kultury
Dialog narodów

IV. Wolna Trybuna (1960–1966)
W stronę „zgody narodowej”
Wolny głos zniewolonego świata
Świadectwo prawdy

Zakończenie

Aneks
Przewodnik po autorach „Biblioteki Kultury” i współpracownikach Instytutu Literackiego w latach 1946–1966
Książki wydane w „Bibliotece Kultury” w latach 1953–1966

Summary
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób

 

Pobierz