Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Nekropolia dwóch wojen światowych. Międzynarodowy Cmentarz Wojenny w Stargardzie (dawny Russenfriedhof)

Autor: Jolanta Aniszewska 2019

Cmentarze są szczególnym miejscem pamięci, stanowiącym wszechobecną cześć krajobrazu kulturowego. Wśród nich są nekropolie wojenne – cmentarze ból bitewnych, obozów jenieckich, lazaretów itd.

 

Początek ochrony uczestników konfliktów zbrojnych i miejsc ich pochówków związany jest z powstaniem w 1864 r. Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz zawartymi w Genewie i Hadze aktami prawnymi o zasięgu międzynarodowym, które regulowały te kwestie. Pierwsza Konwencja Genewska została podpisana już w 1864 r. Kolejne w latach 1906 i 1929. Konwencję Haską podpisano w 1899 r. Na podstawie tych dokumentów w 1949 r. opublikowano konwencje. O ochronie ofiar wojny, na które składały się cztery akty.

 

Pobierz