Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Zniewolony eter. Polskie Radio Szczecin w latach 1945–1989

Autor: Paweł Szulc 2016

Historia rozwoju radiofonii w Polsce, nie licząc etapu radiotechniki wojskowej, zaczyna się w 1922 r., kiedy to z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wojskowych powstało Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Od tego czasu zaczęto seryjnie produkować lampy radiowe, a od 1924 r. pierwsze odbiorniki.

 

Polskie Radio Szczecin uruchomiono w grudniu 1945 r. jako pierwszą rozgłośnię na ziemiach zachodnich i północnych w Polsce. Książka „Zniewolony eter. Polskie Radio Szczecin w latach 1945–1989” opisuje historię tego lokalnego medium w okresie, kiedy Polska była krajem rządzonym autorytarnie i podporządkowanym Związkowi Radzieckiemu. W takim systemie środki masowego przekazu stają się ważnym narzędziem propagandowym w rękach przywódców politycznych.

Książkę należy odczytywać na kilku poziomach – jako element historii powojennej radiofonii polskiej, jako przewodnik po kreowanej przez władze polityce propagandowej, wreszcie jako wycinek lokalnej, szczecińskiej, historii widzianej oczami dziennikarzy i władz.

W każdym z pięciu rozdziałów omówiona została rola, jaką odegrało Polskie Radio Szczecin w okresach poszczególnych przesileń politycznych. Opisane zostały kulisy powstawania programu radiowego, a także oceny pracy dziennikarzy, dokonywane przez władze polityczne. Omówienie każdego okresu poprzedzone zostało prezentacją technicznych możliwości radia, czyli opisem, za pomocą jakich środków i do ilu odbiorców radio docierało. Zaprezentowana została również kadra szczecińskiej rozgłośni – dziesiątki dziennikarzy, ich życiorysy, przygotowanie zawodowe, a także ich związki z władzą.

 

Rejestr pytań, jakie stawiać trzeba dziejom radiofonii przy nie dość wystarczającej ilości i jakości źródeł nie okazuje się, na szczęście, barierą nie do pokonania. Historię radia można badać, trzeba jednak dysponować odpowiednimi umiejętnościami i determinacją, dowodem czego jest niniejsza praca.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Rafała Habielskiego

 

W recenzowanej rozprawie Autor w sposób drobiazgowy przedstawił dzieje szczecińskiej rozgłośni z szerokim ujęciem spraw technicznych, kadrowych oraz programowych. […] Autor omówił zawartość emitowanych audycji. Jest zrozumiałe, że ów temat powiązał z wydarzeniami politycznymi w skali regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Niewątpliwie, to właśnie te fragmenty rozprawy stanowią o jej wysokiej wartości. Rozgłośnia szczecińska komentowała w latach 1945–1989 najważniejsze wydarzenia krajowe i międzynarodowe. […] Recenzowaną rozprawę wyróżnia reprezentatywna i szeroka baza źródłowa, różniej proweniencji. Warto również tu podkreślić, iż styl narracji jest precyzyjny i komunikatywny.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Wolszy

 

Publikacja w wersji drukowanej do nabycia w księgarni ipn.poczytaj.pl

 

Pobierz