Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Studia z historii najnowszej Polski

2018

Redakcja: Rafał Łatka i Mirosław Szumiło; Warszawa 2018.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wykaz skrótów

Magdalena Gibiec
Rola inteligencji ukraińskiej w kształtowaniu świadomości narodowej w powiatach przygranicznych II Rzeczypospolitej w latach 1928–1935.

Krystyna Sitarz
Dyskusja na temat kary chłosty w polskiej prasie okresu międzywojennego.

Paweł Gądek
Działalność jezuickiego ośrodka tajnego nauczania w Starej Wsi w latach okupacji niemieckiej (1939–1944).

Paweł Mrowiński
Sztuka na froncie. Teatr Dramatyczny 2. Korpusu Polskiego oraz Teatr Wojska Polskiego – analiza porównawcza.

Marcin Jurek
Początki „władzy ludowej” w Poznaniu we wspomnieniach działaczy komunistycznych.

Anna Hekert
Działalność Wiktorii Hetmańskiej w strukturach Polskiej Partii Robotniczej.

Dominik Flisiak
Ku socjalistycznej Palestynie. „Mosty” – biuletyn organizacji Haszomer Hacair (1946–1949).

Mateusz Szłapka
Działalność Maksymiliana Rodego, zwierzchnika Kościoła polskokatolickiego w latach 1959–1965, w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa.

Paweł Sztama
Józef Goldberg vel Józef Różański w latach 1964–1974. Przyczynek do historii pracowników aparatu bezpieczeństwa pochodzenia żydowskiego.

Bartosz Gromko
Polityka Włoskiej Partii Komunistycznej wobec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz ruchów dysydenckich w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Piotr Juchowski
Między „twardogłowymi” a „reformatorami”. Główne koncepcje centrowych elit PZPR w czasie „karnawału »Solidarności«” (wrzesień 1980 – grudzień 1981).

Ewelina Ślązak
Nauka niezależna na przykładzie łódzkiego Społecznego Komitetu Nauki.

Ariel Orzełek
Geopolityczne i historyczne aspekty polskiej polityki zagranicznej schyłku lat trzydziestych oraz lat osiemdziesiątych XX wieku w publicystyce Aleksandra Bocheńskiego.

Indeks osób.

Pobierz