Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2016. Referaty

2017

Redakcja: Michał Przeperski i Łukasz Kamiński; Warszawa 2017.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Kamiński

Wykaz skrótów

Wiktor Węglewicz
Jeńcy i internowani ukraińscy w Polsce w latach 1918–1920. Zarys problematyki, obecny stan wiedzy i postulaty badawcze.

Damian Siebieszuk
Powiat bielski w czasie okupacji niemieckiej 1941–1944 w świetle dokumentów OKŚZpNP IPN w Białymstoku.

Grzegorz Rutkowski
Zbrodnia w Owczarni. Przejaw konfliktu między AK i AL czy wyrównanie osobistych porachunków?

Maciej Łochowski
Dziesięć dni Antoniego Wiącka. Działalność Powiatowej Delegatury Rządu RP w Zamościu 25 lipca – 3 sierpnia 1944 roku.

Marta Gołąbek
Komenda Powiatowa Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Skarżysku-Kamiennej w latach 1945–1947. Zarys działalności.

Piotr Olechowski
„Miękkie formy represji” komunistycznych wobec struktur Kościoła rzymskokatolickiego we Lwowie w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku.

Monika Wnuczek
Próby identyfikacji byłych pracowników służb specjalnych II RP w ramach rozpracowania obiektowego ,,Targowica” na Górnym Śląsku.

Sebastian Liwoch
Komunistyczne represje wobec płk. Franciszka Niepokólczyckiego.

Marta Paszek
Wpływ PPR/PZPR na wojskowe sądy rejonowe ze szczególnym uwzględnieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach/Stalinogrodzie (1946–1955).

Michał Jan Bednarczyk
Zaangażowanie Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Polskiej Partii Robotniczejw Lublinie w działalność amnestyjną w 1947 roku.

Marek Szajda
Zagadnienie tożsamości w badaniach nad ludnością żydowską w Polsce w latach 1945–1968.

Wojciech Bednarski
Ofensywa Tet w propagandzie komunistów polskich i czechosłowackich na przykładzie „Trybuny Ludu” i „Rudégo Práva”.

Izabela Pastuszko
Historia przestrzeni. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako budownictwo dla mas.

Artur Jatkowski
Życie codzienne w Krakowie 1980–1983 w świetle zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

Aleksandra Wierzchowska
Biznes fantastyczny. Działalność wydawnicza ruchu miłośników fantastyki w PRL.

Sylwia Nehring
Litzmannstadt Getto i Stocznia Gdańska – współczesna edukacja historyczna młodzieży.

Indeks osób

Pobierz