Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty

2015

Redakcja: Marek Hańderek i Łukasz Kamiński; Warszawa 2015.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Kamiński

Wykaz skrótów

APARAT WŁADZY PRL

Mateusz Pazgan
Referat społeczno-polityczny w starostwie powiatowym na przykładzie Kamiennej Góry w latach 1945–1950.

Daniel Czerwiński
Metody działania aparatu bezpieczeństwa w czasie wyborów 1947 i 1952 roku. Próba porównania na przykładzie województwa gdańskiego.

Filip Gończyński-Jussis
Narzędzie stalinizacji. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w terenie na przykładzie Lubelszczyzny (1948–1956).

Jakub Szumski
Rozliczenia z ekipą Edwarda Gierka. Przyczynek do zrozumienia zjawiska.

SPOŁECZEŃSTWO I TOŻSAMOŚĆ

Radosław Czaban
Kwestia polska na Warmii i Mazurach w okresie plebiscytowym.

Aleksandra Wierzchowska
„Dajmy Szczecinowi charakter polskiego miasta”. Polityka historyczna w Szczecinie w latach 1945–1950.

Jarosław Dulewicz
Katastrofa w Czarnobylu i jej wpływ na sytuację w Polsce.

PRASA I POLITYKA

Marek Hańderek
Komitet Prasy Młodych 1936–1939.

Ewa Maj
Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt wietnamski w świetle polskiej propagandy prasowej (1964–1968).

LUDZIE I ICH LOSY

Witold Konopka
Brat Ludwik Muzalewski CM (1883–1944). Przyczynek do biografii.

Monika Wnuczek
Działania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach przeciwko kpt. Teodorowi Ludydze, byłemu pracownikowi Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego.

Sebastian Liwoch
Społeczno-kombatancka działalność pułkownika Franciszka Niepokólczyckiego po wyjściu na wolność w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa.

Rafał Łatka
Krakowskie władze wobec księży „negatywnych” na przykładzie działań wobec ks. Adolfa Chojnackiego (1932–2001).

Tomasz Ceglarz
Specyfika kampanii wyborczej kandydata PZPR do senatu Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach czerwcowych z 1989 roku.

STUDIA INTERDYSCYPLINARNE

Michał Palczyński
Flirt z kartografią. Mapy tematyczne w warsztacie historyka dziejów najnowszych.

Aneks. Mapy i wykresy.

Damian Utracki
Podziały i klasyfikacje nazw własnych. Próba ujednolicenia i usystematyzowania.

Aneks. Wykaz nazw ustalonych przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości dla powiatu rzepińskiego.

Indeks osób

Pobierz