Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Problemy archiwalnych systemów informatycznych Symposia Archivistica, t. 5

Autor: Jerzy Bednarek, Paweł Perzyna 2019

Piąty tom serii wydawniczej Symposia Archivistica. Znalazły się w nim teksty będące pokłosiem sympozjum naukowego „Problemy archiwalnych systemów informatycznych”, zorganizowanego 16–17 października 2017 r. w Łodzi.

 

Zebrane w książce teksty przedstawiają problemy archiwalnych systemów informatycznych w trzech aspektach: teoretycznym, praktycznym i technicznym. W części teoretycznej zostały ukazane zależności między archiwalnym systemem informacyjnym a archiwalnym systemem informatycznym, zwrócono też uwagę na rolę organizacji obiegu informacji i jej wykorzystanie. W kontekście spożytkowania danych omówiono metody badań potrzeb informacyjnych użytkowników. W części poświęconej praktyce przedstawiono na przykładach etapy informatyzacji i próby budowania systemów informatycznych dla archiwów państwowych w oparciu o Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (Zo SIA), a także wyodrębnionych: Centralnego Archiwum Wojskowego, rozpoczynającego budowę Systemu Zarządzania Archiwami Wojskowymi oraz Archiwum IPN, przystępującego do modernizacji Cyfrowego Archiwum. Scharakteryzowano również informatyzację różnych sfer działalności instytutów PAN oraz zaprezentowano model archiwalnego sytemu informatycznego dla archiwów zakonnych. Zagadnienia techniczne z kolei dotyczyły modelu architektury archiwalnych systemów informatycznych, rozumianej jako logiczna struktura powiązanych ze sobą, oraz prób standaryzacji informacji w zakresie kultury i sztuki. W podsumowaniu Paweł Perzyna zauważył, że żadnemu z polskich archiwów nie udało się do dzisiaj stworzyć całościowego archiwalnego systemu informatycznego, którego moduły odpowiadałyby wszystkim funkcjom archiwum, jednak to właśnie skłania do dzielenia się doświadczeniami, daje bowiem szansę na zminimalizowanie strat podczas budowy nowych systemów informatycznych.

 

Pobierz