Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Wyniki pracy wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL 1971–1989

Autor: Mirosław Sikora 2022

Wyścig technologiczny i postęp cywilizacyjny społeczeństw zachodnich zmusił również władze PRL do stosowania mechanizmu wywiadu naukowo-technicznego. Wzorce dla organizacji tego typu struktur oraz metody pracy czerpała Warszawa z Moskwy.

 

Dążenie do postępu technologicznego było, jest i będzie uniwersalną skłonnością człowieka, społeczeństw i państw. Narody funkcjonujące (pod radzieckim przymusem) w warunkach nieefektywnych systemów realnego socjalizmu nie były w stanie dogonić zachodniego świata kapitalistycznego w niezwykle kapitałochłonnej sferze badawczo-rozwojowej (research & development – R&D). Z faktu tego zdawano sobie świetnie sprawę na szczytach władzy w ZSRS, NRD, Czechosłowacji czy PRL już w latach pięćdziesiątych, przechodząc do porządku dziennego nad hipotezą, że zmniejszenie „luki technologicznej” między Wschodem a Zachodem możliwe jest tylko w wyniku zastosowania nielegalnych i niejawnych metod pozyskiwania danych. Mówiąc inaczej, równolegle do inwestowania potężnych nakładów w długotrwały proces rozwoju własnej bazy naukowo-badawczej, postanowiono kraść myśl zachodnią. Pierwszym spektakularnym sukcesem tej polityki było bez wątpienia spenetrowanie amerykańskiego, a następnie brytyjskiego programu budowy bomby nuklearnej przez służby radzieckie w latach czterdziestych XX w.

- fragment z Wprowadzenia do publikacji

 

Publikacja stanowi edycję źródłową, opatrzoną obszernym wstępem, zawierającą 20 dokumentów (sprawozdania rezydentur krajowych Departamentu I MSW oraz podsumowanie aktywności wywiadu naukowo-technicznego MSW w latach 1987–1989). Dokumenty przedstawione w publikacji są podstawowym źródłem do analizy działalności służb specjalnych PRL, prezentując efekty pracy pionu wywiadu naukowo-technicznego MSW w ostatnich dwóch dekadach istnienia PRL.

 

Pobierz