Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961

Autor: Zbigniew Stanuch 2014

Publikacja omawia problem nauczania religii na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961.

 

Książka ukazała się w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989” i ukazuje proces stopniowego eliminowania religii ze szkół i działania Kościoła katolickiego na rzecz sprzeciwu wobec zamierzeń ówczesnych władz. Jest ona poszukiwaniem odpowiedzi na konkretne pytania: Jakie akty normatywne regulowały nauczanie religii w szkołach po zakończeniu wojny? W jaki sposób, przy zastosowaniu jakich metod, władze partyjno-rządowe realizowały plan laicyzacji oświaty? Jakie działania podejmowali rządcy Administracji Apostolskiej Gorzowskiej, aby zapewnić ciągłość nauczania religii w szkole? Z jakich pomocy naukowych, podręczników i programów mogli korzystać nauczyciele religii? Czym Pomorze Zachodnie różniło się od innych regionów Polski, wktórych również rozgrywała się rywalizacja o rząd dusz?

 

Pobierz