Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und „Piecemeal-Pragmatismus"

Autor: Piotr Madajczyk, Paweł Popieliński 2014

 

Książka powstała w oparciu o zorganizowaną w 2012 r. międzynarodową konferencję naukową „Inżynieria społeczna w Europie Środkowej w XX wieku”.Jej polska wersja ukazała się w 2012 roku pod tytułem "Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem".

Ideą konferencji było połączenie refleksji nad rolą naukowców-ekspertów w zbrodniczej polityce III Rzeszy, a szczególnie przygotowaniu Generalnego Planu Wschodniego, z szerszym spojrzeniem na problematykę polityki ludnościowej w XX wieku. Publikacja oparta jest na założeniu, że ramy dla zrozumienia tej polityki ludnościowej tworzy inżynieria społeczna. Umożliwia ona osadzenie wydarzeń II wojny światowej w szerszych ramach historycznych, gdyż polityka ludnościowa III Rzeszy miała cechy wyjątkowe, ale równocześnie była częścią ogólnoeuropejskich procesów historycznych, które nie rozpoczęły się w roku 1933 lub 1939 a nie zakończyły w roku 1945. Taka perspektywa umożliwia ponadto pogłębioną refleksję nad przymusowymi migracjami po II wojnie światowej.

 

Pobierz