Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom I, 1944-1956

Autor: Krzysztof Szwagrzyk 2005

Działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i jego terenowych ogniw od kilkunastu lat jest przedmiotem szczególnego zainteresowania osób zajmujących się historią najnowszą Polski. Poszukują oni odpowiedzi na pytania o początki aparatu bezpieczeństwa, stopień jego zależności od sowieckich służb specjalnych, kadry, metody oraz skutki działań. Jednym ze źródeł tego zainteresowania jest specyfika instytucji, która, jak żadna inna w minionym półwieczu, odcisnęła swe piętno na życiu milionów obywateli. Nie bez znaczenia jest także aura tajemnicy, otaczająca sposób funkcjonowania resortu.

 

SPROSTOWANIE

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informuje, że w rozdziale drugim zatytułowanym „Obsada kierowniczych stanowisk w aparacie bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956 (zestawienie tabelaryczne)” opracowania „Aparat Bezpieczeństwa w Polsce, Kadra Kierownicza, tom I” pod redakcją naukową dr Krzysztofa Szwagrzyka w przypisie nr 19 na stronie 79 znalazła się błędna informacja, że Dyrektor Departamentu II w centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego płk Rubinsztein Leon (Leiba) syn Mojżesza zmarł w dniu 23 października 1993 r. w Warszawie. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prostuje, że Dyrektor Departamentu II w centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego płk Rubinsztein Leon (Leiba) syn Mojżesza zmarł 16 września 1961 r.

 

Pobierz