Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Polskie podziemie 1939–1941. Od Wołynia do Pokucia

2021

Książka (w dwóch osobnych częściach) zawiera 88 nieznanych dokumentów NKWD dotyczących likwidacji przez sowieckie organa bezpieczeństwa polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1939–1941 na terenie okupowanych przedwojennych polskich województw: wołyńskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

 

Zwalczano takie organizacje jak Związek Walki Zbrojnej, Polska Organizacja Wojskowa, Polska Organizacja Młodzieżowa, Śląski Legion Śmierci czy Organizacja „Neron”. Dużo miejsca poświęcono aresztowanemu gen. Michałowi Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi, powstaniu w Czortkowie 21/22 stycznia 1940 roku, służbom wywiadowczym i kurierskim ZWZ na szlakach do Budapesztu i Bukaresztu. Tom jest bogato ilustrowany fotografiami z akt śledczych NKWD.

 

***

Mając na uwadze poszerzanie wiedzy dotyczącej najnowszych dziejów Polski, a w szczególności tragicznych losów Polaków w na terenach byłego ZSRS, Archiwum IPN współpracuje w zakresie prac archiwalno-historycznych z Wydzielonym Państwowym Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (HDA SBU). Pierwsze kontakty w tej dziedzinie nawiązało w latach 90. polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zainicjowano wówczas serię wydawnictw źródłowych "Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych", którą od 2001 r. ze strony polskiej kontynuuje pion archiwalny IPN. W jego ramach współpracę z SBU prowadzi Wydział Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł.

 

Pobierz