Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Profesor Tomasz Strzembosz (1930–2004)

Autor: Marek Wierzbicki 2014

W PRL rozwój nauk historycznych hamowany był i wypaczany przez nieustanne ingerencje cenzury. Nie przypadkiem zatem oficjalnie uznawana wersja historii daleka była od prawdy, historycy zaś uważani za narzędzia państwa komunistycznego. Tylko niewielu z nich potrafiło zaryzykować spokojne życie, zawodową karierę i upominać się o przemilczaną prawdę, o pra­ wo do badania niewygodnych tematów, odkrywania białych plam naszych narodowych dziejów. Wśród tych nielicznych szczególnie mocno wyróżniał się prof. Tomasz Strzembosz, który w nie­ sprzyjających warunkach potrafił zachować niezależność i przyzwoitość.

Ważną rolę prof. Strzembosz odegrał w budo­waniu zrębów niepodległej Polski po 1989 r. Służył pomocą, radą, wiedzą, ogromnym doświadczeniem i autorytetem, przyczynia­ jąc się do utworzenia m.in. IPN i Muzeum Powstania Warszaw­skiego. Za dokonania w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939–1989 Instytut Pamięci Narodowej przyznał pro­ fesorowi w 2002 r. nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”, usta­nowioną w tym roku, a „Tygodnik Solidarność” – tytuł Człowieka Roku 2001. Aktywna i nowatorska działalność naukowa oraz opublikowanie jej wyników w postaci wartościowych monografii ugruntowały pozycję prof. Strzembosza jako czołowego badacza dziejów polskiego oporu w czasie II wojny światowej.
 

Pobierz