Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Generał brygady Stanisław Sosabowski (1892–1967)

Autor: Daniel Koreś 2014

„Surowy i wymagający dla siebie samego, żąda też wiele od swych podkomendnych; ojcowski i sprawiedliwy w osądach swych i w karaniu, umie pozyskiwać zaufanie i miłość żołnierzy, tak skłonnych płacić sercem za serce. Posiada on ów tajemniczy dar, który zawsze przynosi obfite plony na polu bitewnym – dar nawiązywania węzłów uczuciowych pomiędzy dowódcą a podkomendnymi” – pisał o Sosabowskim gen. Kazimierz Sosnkowski.

 

Wśród oficerów Wojska Polskiego, których nazwiska stały się słynne w czasie II wojny światowej, jedno z czołowych miejsc zajmuje Stanisław Sosabowski, nazywany przez podkomendnych „Sosab”. Dowódca ten jest symbolem wytrwałości, hartu ducha oraz niezłomności polskiego żołnierza, mimo że nie wygrał spektakularnie żadnej bitwy, nie zasłynął z uporczywej obrony ważnego posterunku. Z nazwiskiem Sosabowskiego zawsze będą się wiązać walki odwrotowe na czele 21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”, udział w obronie stolicy w 1939 r., organizacja oddziałów polskich w Wielkiej Brytanii latem 1940 r. po klęsce Francji, szkolenie pierwszej polskiej jednostki wojsk powietrznodesantowych, a przede wszystkim dowodzenie tą jednostką w boju podczas operacji „Market Garden”.

[fragment broszury]

Pobierz