Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Ludzie elbląskiej bezpieki

2010

Historia aparatu bezpieczeństwa sięga kwietnia 1944 r. Około 200 przyszłych funkcjonariuszy „bezpieki” rozpoczęło wówczas kurs w szkole oficerskiej NKWD, działającej w Kujbyszewie. Już w lipcu większość z nich zasiliła kadrę kierowniczą Resortu Bezpieczeństwa Publicznego.

 


Na jego czele stanął Stanisław Radkiewicz, obywatel ZSRS, aktywny działacz polskiej oraz sowieckiej partii komunistycznej. 31 grudnia 1944 r. PKWN przekształcony został w Rząd Tymczasowy, a Resort Bezpieczeństwa Publicznego w Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP). Rozwój i działalność „bezpieki” przez wiele lat kontrolowali doradcy z NKWD, określani często potocznie mianem „sowietników”. W ciągu kilku miesięcy dynamicznie rozwijająca się struktura wojewódzkich, miejskich oraz powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa (UB) objęła swym zasięgiem cały kraj.

[fragment broszury]

Pobierz