Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Twarze lubelskiej bezpieki

2007

Trudno wyobrazić sobie 45-letnie rządy komunistów w tzw. Polsce Ludowej bez resortu bezpieczeństwa. Był on najistotniejszym elementem ówczesnego systemu państwa, stanowiąc bardzo skuteczny instrument najpierw likwidacji powojennego podziemia niepodległościowego, a następnie długoletniego tłumienia przejawów społecznego niezadowolenia i politycznej opozycji.

 

Ekspozycja prezentuje twarze i przebieg służby 52 funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa. Są to: kierownicy/szefowie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i ich zastępcy, Komendanci Wojewódzcy Milicji Obywatelskiej i Szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych oraz ich zastępcy ds. Służby Bezpieczeństwa. Osoby te miały istotny udział w podejmowaniu decyzji o działaniach operacyjnych UB/SB, wymierzonych przeciw poszczególnym środowiskom i instytucjom. Ponadto, ekspozycja obejmuje sylwetki naczelników tych wydziałów UB i SB (i ich zastępców), które w największym stopniu związane były z represyjnymi działaniami resortu wobec obywateli i społeczeństwa. Dla lat 1944–1955 są to Wydział I, Wydział do Walki z Bandytyzmem oraz Wydział III, dla lat 1956–1989 – wydziały: II, III, III „A” i IV.

Autorzy wystawy wyrażają opinię, że – obok wymiaru naukowego i poznawczego – ekspozycja spełnia też funkcję swoistego symbolicznego zadośćuczynienia wobec tych wszystkich, których – przez 45 lat swego funkcjonowania – resort bezpieki pozbawiał życia, zdrowia i wolności, poddawał inwigilacji, pozbawiał pracy, niszczył życie prywatne i rodzinne.

Pobierz