Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Dodatki prasowe IPN z okazji rocznicy Sierpnia '80

Autor: Karol Nawrocki, Daniel Gucewicz, Jan Hlebowicz 2022

W XX w. Polakom niejednokrotnie przyszło odegrać znaczącą rolę historyczną. Tak stało się m.in. w latach 1920 i 1980, kiedy Polska wywarła przełomowy wpływ na losy świata. Najpierw obroniliśmy Europę przed nawałą bolszewicką, a w sierpniu 1980 r., gdy rodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, cały świat poznał cechy polskiego narodu i wyznawane przez niego wartości: wielkie pragnienie wolności, gotowość niesienia pomocy innym, upominanie się o godność każdego oraz solidaryzm społeczny.

 

Karol Nawrocki - Ponadczasowe ideały Sierpnia
Dodatek został opublikowany w „Dzienniku Bałtyckim” 16 sierpnia 2022 r.
Daniel Gucewicz - Antykomunista spod Komitetu Wojewódzkiego. Ksiądz Jurek Błaszczyk w Sierpniu '80 i w stanie wojennym
Dodatek został opublikowany w „Dzienniku Bałtyckim” 19 sierpnia 2022 r.
Jan Hlebowicz - Uczniowska rewolucja
Dodatek został opublikowany w „Dzienniku Bałtyckim” 26 sierpnia 2022 r.

 

Pobierz