Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Do Polski! 1922 – Przyłączenie części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej

2022

20 czerwca 1922 r. Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego wkroczyło na Górny Śląsk. Tego dnia oddziały kawalerii przeszły w kilkukilometrowej defiladzie do rynku w Katowicach. Na moście łączącym obszar plebiscytowy z terytorium Polski symbolicznie zerwano łańcuch, a witający tam polskie wojsko ks. Jan Kapica powiedział: „Jesteśmy wolni! Oto kajdany, które nas krępowały, już opadły. Za to niech będzie Bogu cześć i chwała”.

 

13 czerwca 2022 r. uazał się bogato ilustrowany dodatek prasowy, zawierający artykuły przybliżające tematykę przyłączenia województwa śląskiego do Polski w 1922 r. Autorami są historycy związani z Uniwersytetem Śląskim, Oddziałem Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Instytutem Śląskim w Opolu.

W numerze:

Rozwiązanie problemu granicy polsko-niemieckiej zostało przyjęte z ulgą przez wiele państw europejskich, także Polskę i Niemcy. Jednak wytyczenie granicy w praktyce oznaczało mnóstwo trudności - linia przecinała zakłady górnicze, linie kolejowe i tramwajowe, a nawet domy i podwórka.

Przejęcie ziem górnośląskich przez Rzeczpospolitą miało uroczysty charakter, ranga wydarzenia była podniosła. Choć zarówno strona polska, jak i niemiecka liczyły na korektę granicy w bliskiej przyszłości.

Uroczystości przejmowania władzy oraz przyjęcia Wojska Polskiego we wszystkich miejscowościach, które przypadły Polsce, zostały przygotowane z wielkim rozmachem. Jednym z ważniejszych elementów tych wydarzeń były imponujące bramy powitalne stawiane na drogach, którymi maszerowali żołnierze.

Polsko-Niemiecka Konwencja Górnośląska obowiązywała przez 15 lat. Dotyczyła nie tylko spraw gospodarczych.

Tempo integracji województwa śląskiego z resztą Polski w latach 20. nie było imponujące. Wpływ miała na to przede wszystkim polityka.

Był symbolem awansu społecznego, człowiekiem, który własną pracą i samozaparciem osiągał szczyty władzy. Do końca pozostał wierny swoim ideałom.

Sejm Śląski dla wielu mieszkańców naszego regionu pozostaje symbolem znaczenia i pozycji województwa śląskiego w historii Polski.

Początek lat 20. przyniósł nie tylko pogorszenie nastrojów społecznych, złą sytuację gospodarczą, ale i wypędzenia mieszkańców ze swoich domów, brutalne ataki i mordy.

Niemcy zamieszkujący śląskie ziemie przyznane II RP stanowili bardzo zorganizowaną społeczność.

Dodatek prasowy dołączony do 18 tytułów prasowych wchodzących w skład grupy medialnej „Polska Press Grupa”: Dziennik Zachodni, Głos Wielkopolski, Gazeta Wrocławska, Dziennik Polski, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Kurier Lubelski, Polska Metropolia Warszawska, Echo Dnia, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, Nowa Trybuna Opolska, Nowości Dziennik Toruński, Kurier Poranny, Nowiny, Głos Dziennik Pomorza, Express Ilustrowany, Gazeta Krakowska.

 

Pobierz