Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Dodatek „Poznański Czerwiec 1956 roku”

2021

Trudno wskazać jedną, główną i bezpośrednią przyczynę poznańskiego buntu. W literaturze przedmiotu podaje się jego dalsze i bliższe oraz pośrednie i bezpośrednie powody. Czynniki te są rozmaitej natury i przynależą do kulturowej, gospodarczej oraz politycznej sfery życia społecznego.

 

W czwartek 28 czerwca 1956 roku o godz. 6.30 uruchomiono główną syrenę w Zakładach im. Józefa Stalina Poznań (ZISPO – ówczesna nazwa Zakładów Przemysłu Metalowego Hipolita Cegielskiego). Dla zgromadzonych w nich robotników – niezadowolonych ze swojej sytuacji bytowej, rozczarowanych pogarszającymi się warunkami pracy i ignorowaniem ich żądań przez władze – był to sygnał do rozpoczęcia manifestacji. W milczeniu wyszli z zakładów i skierowali pochód do centrum Poznania, w stronę siedzib władzy – Miejskiej Rady Narodowej (MRN) i Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KW PZPR), aby w ten sposób zmusić ją do konkretnych rozmów i nakłonić do ustępstw na rzecz polepszenia warunków pracy i życia. „Na czele pochodu Cegielskiego szły kobiety pracujące na kamieniu przy szlifowaniu ręcznym pudeł wagonów. Obdarte, wychudzone, w wykoślawionych drewniakach – wyglądały jak prawdziwe katorżnice. Za nimi pracownicy montażu i spawacze. Szliśmy spokojnie, bez żadnych okrzyków” – wspominał jeden z uczestników. Tak rozpoczął się bunt robotników i mieszkańców Poznania, spowodowany przede wszystkim złymi warunkami życia, będącymi wynikiem realizacji planu sześcioletniego.

 

***

28 czerwca 2021 r. ukazał się dodatek prasowy Instytutu Pamięci Narodowej dotyczący wydarzeń „czarnego czwartku”.

Spis treści:

Dodatek został dołączony do tytułów prasowych wchodzących w skład grupy medialnej „Polska Press Grupa”: Gazeta Współczesna, Gazeta Pomorska, Dziennik Bałtycki, Echo Dnia, Dziennik Zachodni, Głos Dziennik Pomorza, Tygodnik Ostrołęcki, Dziennik Łódzki, Kurier Lubelski, Nowa Trybuna Opolska, Głos Wielkopolski, Nowiny, Polska Metropolia Warszawska, Gazeta Wrocławska, Gazeta Lubuska, Gazeta Krakowska.

 

Pobierz