Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Józef Rymer

Autor: Daniel Szlachta 2021

Józef Rymer, obok Wojciecha Korfantego, jest ważną postacią w historii Górnego Śląska oraz przyłączenia tego regionu do państwa polskiego. Szacunek do ojczyzny wyniósł z domu rodzinnego, czemu nie przeszkodził pobyt na emigracji.

 

W Westfalii działał w polskich związkach zawodowych. Jako jeden z czołowych działaczy na Górnym Śląsku Józef Rymer uczestniczył w konferencji pokojowej w Paryżu, podczas której popierał starania o przyłączenie tego regionu do niepodległego państwa polskiego. W okresie powstań śląskich i plebiscytu był bliskim współpracownikiem Korfantego, m.in. udzielał się w pracach Naczelnej Rady Ludowej oraz Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Należał do inicjatorów utworzenia na Śląsku Polskiej Organizacji Wojskowej.

 Był także zaangażowany w działalność plebiscytową jako jeden z trzech zastępców  komisarza plebiscytowego, a po zakończeniu plebiscytu należał do organizatorów III powstania śląskiego. Podczas powstańczych walk Rymer uczestniczył w pracach Wydziału Wykonawczego Naczelnej Władzy na Górnym Śląsku, który powołał Korfanty. Był pierwszym wojewodą Śląska; za jego rządów region, na mocy Statutu Organicznego, cieszył się sporą autonomią w ramach niepodległego państwa polskiego. Tę funkcję pełnił Rymer zaledwie kilka miesięcy, do swojej przedwczesnej śmierci. Był jedynym Górnoślązakiem na tym urzędzie

 

Pobierz