Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Biuletyn IPN nr 3/2021 – Krwawa rozprawa z podziemiem

2021

W marcowym numerze miesięcznika „Biuletyn IPN” ukazujemy bezwzględną walkę komunistów z partyzantką niepodległościową. Władze zainstalowane w pojałtańskiej Polsce przez Moskwę wykorzystywały cały arsenał metod terroru stosowany od lat w Związku Sowieckim. Do dziś poszukujemy naszych Bohaterów z tamtych czasów, by ich godnie pochować i złożyć im hołd.

 

Drugim, szerzej przedstawionym tematem są konsekwencje traktatu ryskiego. Pomimo zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 r. traktat pokojowy pozostawił poza granicą wielkie tereny dawnej Rzeczypospolitej. Wielu Polaków znalazło się na terytorium sowieckiej Rosji. Tam usiłowano ich oderwać od więzi z Ojczyzną, wynarodowić, pozbawić możliwości wyznawania wiary. A kiedy te działania okazały się bezskuteczne, ponad sto tysięcy ludzi wymordowano, tylko dlatego, że pozostawali wierni Bogu i Polsce.Nawiązując do niedawnej rocznicy pierwszego zrzutu cichociemnych do Kraju, przedstawiamy żołnierzy, których hasłem było: Wywalcz Jej wolność lub zgiń.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD: dramat Romana Brandstaettera Dzień gniewu w reżyserii Tomasza Żaka, przedstawiony przez Teatr Nie Teraz.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

 


SPIS TERŚCI

Krwawa rozprawa z podziemiem

    Kazimierz Krajewski – Śmierć Zacheusza Wiktora Nowowiejskiego „Jeża”, „Żuka”
    Dariusz Węgrzyn – Operacja „Lawina”
    Paweł Fornal – Obława w Targowiskach. Śmierć Edmunda Sawczyna – zastępcy Żubryda
    Szymon Nowak – „Wołyniak” i jego walka o wolną Polskę
    Adam Dziuba – Zagłada oddziału „Zagłoby”  pod Hunowem
    Krzysztof Sychowicz – Walka o przetrwanie. Podziemie antykomunistyczne w powiecie łomżyńskim  w 1946 roku
    Krzysztof Szwagrzyk – Badania IPN na terenie praskiego więzienia „Toledo” w Warszawie
    Krzysztof Pięciak – Pochowani  pod śmietnikiem

Sylwetki

    Jarosław Wasilewski – Edward  Woyniłłowicz (1847–1928)

Komentarze historyczne

    Mirosław Szumiło – Geneza traktatu ryskiego – październikowy rozejm 1920 roku
    Adam Hlebowicz – Gorzki pokój. Traktat ryski 1921 roku
    Anna Zechenter – Polaków rozstrzelać, zagłodzić, wygubić
    Krzysztof A . Tochman – Cichociemni 1941–1945

Polskie Rodziny

    Stanisław Szuro jr – Terror niemiecki, terror sowiecki. Stanisław Szuro (1920–2020)

Wspomnienie

    Michał Siekierka – Szczepan Siekierka (1928–2021)

 

 

Pobierz