Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Biuletyn IPN 9/2018 - Pamięć i tożsamość

2018

Pamięć o przeszłości buduje naszą tożsamość. We wrześniowym numerze „Biuletynu IPN” zastanawiamy się nad naszą pamięcią zbiorową wyrażaną w przestrzeni publicznej. Podejmujemy też temat strat osobowych poniesionych przez Polskę w II wojnie światowej. W rubryce „Ojcowie Niepodległości” – sylwetka Ignacego Paderewskiego.

 

W setną rocznicę odzyskania Niepodległości przypominamy, jak po zrzuceniu jarzma zaborców pozbywano się znaków ich dominacji. Derusyfikacja Warszawy była wtedy czymś oczywistym, niebudzącym poważniejszych dyskusji. Niepodległość niosła ze sobą chęć upamiętniania bohaterstwa Polaków, a jednocześnie usuwania tego, co przez lata symbolizowało podległość zaborcom. Czy tak jest i dzisiaj? – Pytamy o to w innych tekstach ukazujących troskę o miejsca pamięci w kraju i za granicą.

W numerze można znaleźć artykuł o stratach osobowych poniesionych przez Polskę w II wojnie światowej i o trudnościach w dokładnym ich policzeniu. Na uwagę zasługuje też tekst o tym, jakie cele polityczne przyświecały władzom sowieckim, gdy zdecydowały się na pokazowy charakter Procesu Szesnastu.

 

W sprzedaży od 14 września 2018 r. w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPiK oraz w księgarniach IPN.

 


SPIS TREŚCI

Ojcowie Niepodległości

Adam Grzegorz Dąbrowski – Orędownik sprawy polskiej. Ignacy Jan Paderewski (1860–1941)
 

Pamięć i tożsamość

Piotr Jaźwiński – Derusyfikacja w Warszawie 1915–1926
Waldemar Grabowski – Straty osobowe II Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej. Czy można ustalić dokładną liczbę?
Ewa Żaboklicka – Opieka państwa nad cmentarzami wojennymi
Iwona Fischer – Kopiec Józefa Piłsudskiego w Krakowie
Barbara Świtalska-Starzeńska – Fort III w Pomiechówku – mało znane miejsce pamięci
Renata Soszyńska – Rocznica dla władzy niebezpieczna
Anna Jagodzińska – Zapomniane polskie mogiły. Delegacja IPN w Dachau
Piotr Kędziora-Babiński – Ekshumacje żołnierzy i policjantów poległych w 1939 roku
Adam Siwek – Nie tylko Monte Cassino. Polskie miejsca pamięci we Włoszech
Andrzej Grajewski – Więzienie KGB w Wilnie na trasie podróży papieża Franciszka
ks. Jarosław Wąsowicz SDB – Serce dla „Inki”

Sylwetki

Jakub Gołębiewski – Doktor Antoni Docha. Sprawiedliwy lekarz Grodzieńszczyzny

Komentarze historyczne

Sławomir Kalbarczyk – Proces Szesnastu we wspomnieniach oskarżyciela

Pobierz