Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

nr 1-2/2010

2010

W podwójnym numerze „Biuletynu IPN” przedstawiono najnowsze dzieje Podhala – od dwudziestolecia międzywojennego aż po czasy „Solidarności” i stanu wojennego. W numerze zarysowano plany niemieckiego okupanta wobec regionu, kolaborację i mocną odpowiedź struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Na szczególną uwagę zasługują teksty o oporze wobec wszelkich prób komunizowania Podhala.

 


SPIS TREŚCI

ROZMOWY BIULETYNU

Niepodległość pod wierchami. Z Maciejem Korkuciem i Wojciechem Szatkowskim rozmawia Dawid Golik 

KOMENTARZE HISTORYCZNE

Teodor Gąsiorowski – Podhale w planach niemieckiego okupanta
Maciej Korkuć – Słowacki udział w wojnie. Okupacja polskiego Spiszu i Orawy
Maciej Korkuć – Konfederacja Tatrzańska. Góralska odpowiedź na „krzeptowszczyznę”
Dawid Golik – „Przyjaciel” spod Tatr
Maciej Korkuć – Zgrupowanie „Ognia” (PDF – 543 KB)
Michał Wenklar – Na flankach Podhala. Trudny powrót Spiszu i Orawy do Polski po II wojnie światowej
Ks. Józef Marecki – Działania bezpieki wobec zakonów na Podhalu
Filip Musiał – Szefowie zakopiańskiej bezpieki w latach 1957–1975
Monika Komaniecka – Inwigilacja Krzysztofa W.
Maria Nowosadko – Podhalańskie oazy: przestrzeń wolności
Jarosław Szarek – Zakopane solidarne z „Solidarnością”
Mateusz Szpytma – „Solidarność” Rolników Indywidualnych na Podhalu, Spiszu i Orawie w latach 1980–1981
Łucja Marek – „Trza w cłeku duha utrzimać”
Filip Musiał – Kontrola nowosądeckiej sieci agenturalnej w styczniu 1989 roku

SYLWETKI

Marek Gałęzowski – Senator z Podhala
Wojciech Szatkowski – Bronisław Czech (1908–1944). Człowiek wielu pasji...
Dawid Golik – Adam Stabrawa „Borowy”
Zdzisław Życieński – Wyżej niż Tatry. Taternicy-lotnicy w czasie II wojny światowej
Dawid Golik, Filip Musiał – Maluczko i skończy się ścieżka zarośnięta cierniem…
Maciej Korkuć – „Mietek” – rabczański kurier Zrzeszenia WiN
Cecylia Kuta – Paksowiec z Podhala. Włodzimierz Wnuk (1915–1992)
Marcin Kasprzycki – „Typ wybitnie wrogi w stosunku do obecnej rzeczywistości”. Józef Bieniek (1911–2002)
Jarosław Szarek – Taksówka do wolności. Zdzisław Ignacok (1935–2006)

PAMIĘĆ

Jerzy Kirszak – Szlakiem Generała Sosnkowskiego
Dawid Golik – „Podhale w ogniu”

RECENZJE

Leszek Żebrowski – Narodowa konspiracja na Podlasiu 1939–1952

WYDARZENIA

Pobierz