Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

nr 1/2002

2002

 


SPIS TREŚCI

KALENDARIUM IPN

ROZMOWY BIULETYNU

Cena wygranej. O problemach wsi w PRL z Tomaszem Berezą, Leszkiem Próchniakiem, Ryszardem Śmietanka-Kruszelnickim rozmawia Barbara Polak

PRAWO I HISTORIA

Dariusz Wituszko - Skazani przez wymiar niesprawiedliwości
Stanisław Jankowiak - Reforma rolna

KOMENTARZE HISTORYCZNE

Stanisław Jankowiak - Wielkopolski kułak wrogiem socjalistycznego państwa
Tomasz Rochatka, Barbara Rochatka - Kolektywizacja w Polsce w latach 1948-1956
Agnieszka Łuczak - Ziemiaństwo wielkopolskie w czasie reformy rolnej
Małgorzata Choma-Jusińska - Niezależny ruch zawodowy rolników indywidualnych

DYSKUSJE

Polityka wobec historii, historiografia wobec polityki: PRL i III rzeczpospolita

RELACJE I WSPOMNIENIA

Mariusz Feszler - Wypracowanie
Józef Gorlikowski - Rok 1945

WYSTAWY

Agnieszka Rudzińska - "Stan wojenny - spojrzenie po dwudziestu latach"
Ewa Rogalewska - Wystawa "Stan wojenny - spojrzenie po dwudziestu latach" w Białymstoku

KONKURSY

Archiwum znalezione w szufladzie. Młodzież o stanie wojennym

 

Pobierz