Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Marta Morawiecka-Rudnicka

2019

Ur. w 1965 r., za działalność opozycyjną w PRL odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

W latach 1982-1989 była działaczką „Solidarności Walczącej” we Wrocławiu, w latach 1984-1989 Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w latach 1986-1989 – „Pomarańczowej Alternatywy”. Zajmowała się kolportażem podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Replika”, „Walka”, „Solidarność Dolnośląska”, „Z dnia na dzień”, „Komunikat” NZS Uniwersytetu Wrocławskiego, „Na indeksie” oraz ulotek. Działała jako łączniczka „Solidarności Walczącej”. W latach 1986-1989 była uczestniczką happeningów, manifestacji, bojkotów i strajków studenckich we Wrocławiu, organizowanych przez NZS, niezależny Samorząd Studencki „Dwunastka” i inne organizacje podziemne, m.in. 7 marca 1987 r. uczestniczyła w happeningowym rajdzie na Ślężę zorganizowanym przez „Dwunastkę” - została wówczas zatrzymana wraz z innymi uczestnikami. W październiku 1988 r. brała udział w akcji bojkotu Studium Wojskowego Uniwersytetu Wrocławskiego i w czasie wiecu 21 października 1988 r. w sprawie reformy nauczania wojskowego na wyższych uczelniach była jedną z pięciu przedstawicieli studentów bojkotujących Studium Wojskowe. W latach 80. była również działaczką Duszpasterstwa Akademickiego „Dominik” we Wrocławiu. Z powodu swojej działalności oraz ze względu na fakt, że była córką przewodniczącego „Solidarności Walczącej” - Kornela Morawieckiego, w latach 80. była inwigilowana przez SB we Wrocławiu. Zastrzeżono jej możliwość wyjazdów zagranicznych

Nagranie zrealizowane przez Ewę Tylus z redakcji „Biuletynu IPN” 13 grudnia 2019 r., w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989: