Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Jakub Chmielewski

2019

Ur. w 1947 r., działacz opozycji w PRL, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony początkowo w Zakładzie Karnym we Włocławku, a od 3 sierpnia 1982 r. w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Z internowania zwolniony został w dniu 26 listopada 1982 r. W grudniu 1982 r. był jednym z organizatorów pomocy materialnej dla osób represjonowanych oraz byłych działaczy „Solidarności” internowanych po ogłoszeniu stanu wojennego.

Nagranie zrealizowane przez Ewę Tylus z redakcji „Biuletynu IPN” w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego podczas spotkania „Noc generała” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie: