Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, t. 2: Ludobójstwo

Autor: Radosław Ignatiew, Antoni Kura 2008

... Pośród kilku tysięcy zakończonych już postępowań, jak też prowadzonych obecnie około 1300 spraw, znajduje się grupa śledztw, których przedmiotem są tragiczne zdarzenia z przeszłości, zakwalifi kowane przez prokuratorów jako zbrodnie ludobójstwa. W zdecydowanej większości śledztwa te dotyczą zbrodni popełnionych w granicach Państwa Polskiego z dnia 17 września 1939 r. przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich narodowości polskiej oraz zbrodni popełnionych na szkodę obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Spraw tego rodzaju pozostaje „w biegu” ponad 50.

 

Tom zawiera m.in.: biogram twórcy pojęcia „ludobójstwo”, Rafała Lemkina; postulat wprowadzenia terminu „ludobójstwo” do polskiego kodeksu karnego oraz zastosowania kategorii genocidium atrox (ludobójstwa szczególnie okrutnego) wobec zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na polskiej ludności Kresów Wschodnich; oparte na materiałach śledztw IPN studia prawno-historyczne dotyczące owych zbrodni; rozważania o prawnych aspektach akcji „Wisła” w 1947 r.; analizę przestępstw sowieckich od września 1939 r., w tym zbrodni katyńskiej; komentarz do zbrodni nazistowskiej określonej w art. 1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. (tzw. sierpniowego); artykuł o ściganiu w RFN zbrodni okupantów hitlerowskich na mieszkańcach polskich wsi.

Pobierz