Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Zapomniani kaci Hitlera – katalog wystawy

2015

Z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej i rozpoczęcia niemieckiej okupacji ziem polskich przygotowaliśmy wystawę „Zapomniani kaci Hitlera. »Samoobrona« Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r." Jest to zarówno w Polsce, jak i w Niemczech pierwsza wystawa na temat tej zbrodniczej i zapomnianej dziś organizacji.

 

Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką zbrodni popełnionych na polskiej ludności cywilnej w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej i potrzebę dotarcia do większego grona odbiorców postanowiliśmy opublikować katalog wystawy. Szczegółowe badania nad działalnością Selbstschutzu oraz stanem wiedzy na ten temat wśród młodego pokolenia pokazują, że pamięć o wydarzeniach jesieni 1939 r. coraz bardziej się zaciera i bez podejmowania coraz to nowych działań, mających na celu ich naukową analizę i przypominanie, może zniknąć zupełnie.

Prezentowany katalog jest jednym z efektów projektu naukowo-edukacyjnego dotyczącego okupacji niemieckiej w Polsce, realizowanego w Delegaturze IPN w Bydgoszczy. Do tej pory oprócz wystawy ukazała się monografia zbrodni w Łopatkach koło Wąbrzeźna oraz obozu zniszczenia w Karolewie koło Więcborka. W przygotowaniu jest zbiór studiów na temat der Volksdeutsche Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Mamy nadzieję, że dzięki badaniom naukowym uda się odkryć nieznane karty z historii okupacji niemieckiej w Polsce, a dzięki pracy edukacyjnej ocalić pamięć o tych tragicznych wydarzeniach. W 1939 r. do największych masowych zbrodni popełnionych na ludności cywilnej doszło na Pomorzu Gdańskim. Chcielibyśmy, aby rzetelna wiedza na temat „zbrodni pomorskiej” stała się tak powszechna jak ta dotycząca „zbrodni wołyńskiej” czy „zbrodni katyńskiej”.

Izabela Mazanowska, Tomasz Sylwuisz Ceran [fragment katalogu]

Pobierz