Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Autor: Wojciech Frazik, Tomasz Łabuszewski 2015

Siedemdziesiąt lat temu powstało Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Była to największa organizacja antykomunistycznego podziemia, utworzona na bazie struktur Armii Krajowej. Jej założyciele wprost odwoływali się do testamentu Polski Podziemnej, pragnąc walczyć o realizację jego ideałów.

 

Pierwotne założenia, że można będzie ograniczyć działalność nowej organizacji do konspiracji politycznej i informowania społeczeństwa, okazały się płonne. Skala komunistycznych represji, trwających mimo powołania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, sprawiła, iż w ramach WiN działało także wiele oddziałów zbrojnych.

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” zapisało kolejną piękną i dramatyczną zarazem kartę w polskiej historii. Działacze i żołnierze WiN informowali polską i światową opinię publiczną o tym, jak wygląda rzekomo „demokratyczna” powojenna rzeczywistość. Najważniejszym świadectwem tamtego czasu pozostaje „Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych”, który publikujemy w niniejszej broszurze. Przygotował go powstały z inicjatywy WiN Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej. Działalność Zrzeszenia zakończyła się wkrótce po aresztowaniu członków ostatniego, IV Zarządu Głównego w listopadzie 1947 r.

Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” nie udało się osiągnąć głównego celu, jakim było doprowadzenie do wolnych wyborów, przewidzianych w postanowieniach konferencji jałtańskiej. Jego działacze za obronę podstawowych wartości zapłacili ogromną cenę, tysiące z nich straciło życie lub wolność. Pozostawili kolejnym pokoleniom świadectwo wierności ideałom Polski Podziemnej i niezłomnej wiary w ich urzeczywistnienie. Ostatni przywódca WiN, płk Łukasz Ciepliński, oczekując na wykonanie wyroku śmierci, pisał: „Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że Chrystus zwycięży, Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona”.

Od 2011 r. rocznicę śmierci płk. Cieplińskiego i jego współtowarzyszy obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Warto nie tylko 1 marca sięgać do dziedzictwa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, które tworzą dokumenty organizacji, publicystyka konspiracyjnej prasy, a nade wszystko świadectwo życia jej twórców i działaczy.

dr Łukasz Kamiński, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Pobierz