Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Jeńcy 1920

Autor: Maciej Korkuć, Waldemar Rezmer, Zbigniew Karpus 2020

Publikacja poświęcona jest historii polskich jeńców w bolszewickiej niewoli oraz bolszewickich w polskich obozach jenieckich. Kwestia jeńców bolszewickich w polskich obozach miała się stać – zgodnie z założeniem administracji Michaiła Gorbaczowa – „Anty-Katyniem”. Poza opisem historycznym broszura wyjaśnia, dlaczego sprawa jeńców była tak ważna w rosyjskiej propagandzie historycznej.

 

W kwietniu 1990 r. prezydent Michaił Gorbaczow oficjalnie w imieniu Związku Sowieckiego przyznał, że Zbrodni Katyńskiej dokonał Związek Sowiecki. Kilka miesięcy później, w listopadzie 1990 r., ten sam Michaił Gorbaczow  nakazał  znaleźć  jakiekolwiek  wydarzenia  z  dziejów  sto-sunków polsko-sowieckich, „w których wyniku poniosła straty Strona Sowiecka”, aby je „wykorzystać – jeżeli to się okaże niezbędne, w roz-mowach  ze  «Stroną  Polską»”1.  Chodziło  o  to,  aby  wymyślić  problem,  który  w  bieżącej  polityce  wykorzystany  będzie  jako  przeciwwaga  dla  wydźwięku politycznego i moralnego Zbrodni Katyńskiej. W ten sposób w politycznej agendzie stosunków dwustronnych pojawił się tak zwany problem jeńców z 1920 r.

 

Pobierz

pdf
6.86 MB