Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Szczeciński Sierpień '80

Autor: Michał Siedziako 2020

Latem 1980 r. Szczecin stał się areną wydarzeń, które zapoczątkowały blisko dziesięcioletnią erozję komunistycznych rządów w Polsce. Był jednym z głównych ośrodków strajkowych, w których podpisano historyczne Porozumienia Sierpniowe otwierające drogę do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i skupionego wokół niego ogromnego, wolnościowego, demokratycz- nego ruchu społecznego.

 

Latem 1980 r. w całej Polsce i w samym Szczecinie działo się bardzo wiele. Ujęcie ówczesnych wydarzeń w ramy niedługiego szkicu nie było zadaniem prostym. Część Czytelników może (słusznie!) czuć niedosyt i wskazywać, że niektóre zagadnienia zostały tu potraktowane nazbyt skrótowo lub wręcz zupełnie pominięte. Więcej miejsca lub odrębne podrozdziały można było bowiem poświęcić chociażby sylwetkom strajkowych liderów, relacjom między strajkującymi szczecinianami i gdańszczanami, negocjacjom MKS z Komisją Rządową i tekstowi podpisanego porozumienia, stosunkowi Kościoła do strajków czy strajkowym biuletynom na czele z „Jednością”, która kilka miesięcy później stała się pierwszym, legalnym solidarnościowym periodykiem. Te i inne tematy od lat absorbują uwagę badaczy, uczestników ówczesnych wydarzeń i pasjonatów historii; poświęcono im już liczne opracowania, do których sięgnąć mogą zainteresowani (wskazówką może być przedstawiony niżej wybór literatury). Szczeciński Sierpień ’80 wciąż czeka natomiast na całościowe, kompleksowe, naukowe opracowanie.

 

Pobierz