Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Wojewódzki Komitet Obywatelski "Solidarność" w Koszalinie 1989

Autor: Przemysław Benken 2020

 

11 lutego, z inicjatywy przewodniczącego Zarządu Regionu Pobrzeże Pawła Michalaka, w sali konferencyjnej Katedralnego Domu Parafialnego w Koszalinie doszło do spotkania z udziałem osób reprezentujących region na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r., członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Pomorza Środkowego Koszalin–Słupsk (powołanej do życia w sierpniu 1987 r.), osób związanych z miejscowym Klubem Inteligencji Katolickiej oraz byłych więźniów politycznych i internowanych. Zebrani omówili sytuację w kraju i regionie, po czym przygotowali oświadczenie, w którym wyrazili poparcie dla Lecha Wałęsy i jego związkowych współpracowników uczestniczących w obradach Okrągłego Stołu oraz uznali legalizację działalności „Solidarności” za podstawowy warunek porozumienia z władzami, deklarując jednocześnie gotowość do dalszej pracy na rzecz związku.

8 kwietnia natomiast utworzony został Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Koszalinie z przewodniczącym dr. hab. Jerzym Madejem, dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Sanitarnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Dokument założycielski WKO podpisało 29 osób, do których po 8 kwietnia dołączyło jeszcze szesnaście kolejnych.

11 kwietnia sześcioosobowa delegacja WKO udała się do wojewody koszalińskiego, by poinformować go o powstaniu Komitetu i domagać się zapewnienia przez władze warunków do prowadzenia nieskrępowanej działalności na terenie całego województwa. Olbrzymie znaczenie miało pozyskanie lokalu i wyposażenie go w tak niezbędne środki techniczne, jak telefon, dalekopis, urządzenia poligraficzne itp. W wyniku spotkania z wojewodą ustalono, że WKO otrzyma do czasowej dyspozycji wyposażony w telefon i dalekopis lokal w Koszalinie przy ul. Kniewskiego 82.

15 kwietnia struktura WKO ostatecznie się ukształtowała. Zastępcami Jerzego Madeja zostali Franciszek Sak (od 1980 r. aktywny członek „Solidarności” i członek ZR „Pobrzeże”, a w 1989 r. także członek TZR) oraz Roman Tabisz – prezes koszalińskiego KIK.

 

Pobierz