Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2013. Referaty

2014

Redakcja: Łukasz Kamiński, Tomasz Sudoł i Maciej Żuczkowski; Warszawa 2014.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Kamiński

Wykaz skrótów

WOJNA I KONSPIRACJA

Tomasz Sudoł
Wysiedlenia Żydów jesienią 1939 roku z terenów polskich pod okupacją niemiecką. Przyczynek do badań.

Anna Lewandowska
Represje wobec polskiego duchowieństwa katolickiego z diecezji lubelskiej od listopada do grudnia 1939 roku.

Katarzyna Parkitna
Działalność NSDAP w dystrykcie radomskim w czasie II wojny światowej.

Ołesia Isajuk
Polityka okupanta nazistowskiego wobec narodowości nieniemieckich we Lwowie w latach 1941–1944 oraz jej wpływ na stosunki narodowościowe w mieście.

Maciej Żuczkowski
„Kwadrat” w oczach „Koła”. Stosunek PPS-WRN do SN w okresie II wojny światowej.

Dominika Pasich
„Proces wolbromski” z 1951 roku.

SPOŁECZEŃSTWO

Elżbieta Mania
Obchody oficjalnych świąt i rocznic na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1945–1956.

Radosław Jaworski
Społeczeństwo nowej Łęcznej. Postawy mieszkańców, którzy przybyli na Lubelszczyznę wraz z rozwojem Lubelskiego Zagłębia Węglowego.

STRUKTURY WŁADZY

Michał Trojanowski
Organizacja granicznych punktów kontrolnych na odcinku 2. Oddziału WOP w latach 1945–1948.

Damian Utracki
Ziemie Zachodnie w obliczu formowania się powojennych ośrodków władzy oraz reform administracyjnych w latach 1945–1999 na przykładzie powiatu słubickiego.

Marcin Łukasz Makowski
„Kler jest przebiegły i sprytny”. Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie wobec Kościoła katolickiego. Wybrane zagadnienia.

Ryszard Czaderna
Formy kontroli treści nauczania w systemie szkolnictwa partyjnego PZPR a „wychowywanie” kadry dydaktycznej Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej we Wrocławiu w roku szkolenia partyjnego 1952/1953.

Tomasz Leszkowicz
Polityka prasowa PZPR w latach 1971–1975. Metody sterowania mediami przez Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC.

Elżbieta Kosobudzka
Działania operacyjne aparatu bezpieczeństwa PRL wobec biskupów ordynariuszy lubelskich w latach 1946–1989.

Paweł Mazur
Działalność Służby Bezpieczeństwa na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina (1956–1970). Próba analizy.

Artur Bądkowski
Służba Bezpieczeństwa wobec Stanisława Barańczaka – sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gracze”.

Rafał Łatka
Służba Bezpieczeństwa wobec drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do PRL w 1983 roku na przykładzie Krakowa.

LUDZIE I IDEE

Michał Podolak
Wanda Wasilewska – matka chrzestna Polski Ludowej. Zagadnienia badawcze.

Ewelina Muszyńska
Adela Korczyńska jako strażniczka pamięci.

Indeks osób

Pobierz