Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012. Referaty

2013

Rozwój młodego uczonego, bez względu na reprezentowaną przez niego dyscyplinę naukową, zależy od wielu czynników. Wśród nich, oprócz kwestii związanych z warunkami prowadzenia własnych badań oraz opieką promotora, poczesne miejsce zajmują możliwości przedstawiania i publikacji wyników prowadzonych prac, nawiązanie dyskusji z rówieśnikami i starszymi uczonymi, rozwijanie umiejętności warsztatowych, nawiązywanie kontaktów i inicjowanie nowych projektów. Od 2007 roku takie możliwości stwarza młodym badaczom Letnia Szkoła Historii Najnowszej (a od 2012 roku – także szkoła zimowa), organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012. Referaty pod redakcją Kamila Dworaczka i Łukasza Kamińskiego 
Warszawa 2013 (seria „Letnia Szkoła Historii Najnowszej”, t.  6)


 

Materiały Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Lesznie k. Warszawy, 10–15 września 2012 roku

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Kamiński
Wykaz skrótów

KOŚCIÓŁ I OPOZYCJA

Adam Szczupak
Jozafat Kocyłowski – greckokatolicki biskup przemyski wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1947

Daniel Czerwiński
Działania gdańskiego aparatu bezpieczeństwa wobec kurii biskupiej w Pelplinie w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku

Witold Konopka
Ingerencja władz komunistycznych w organizację procesji Bożego Ciała w Toruniu w latach 1956–1970

Jan Hlebowicz
Niepokorni z Topolówki. Działalność niezależna młodzieży III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1977–1989

Juliusz Iwanicki
Myśl społeczna Leszka Nowaka

WOKÓŁ PZPR I OBOZU WŁADZY

Andrzej Skalimowski
„Niech będą kandelabry”. Pozaartystyczne czynniki kształtujące powojenną zabudowę Warszawy w latach 1945–1956

Bartłomiej Kapica
(Nie)reformowalny „realny socjalizm”? Władysława Bieńkowskiego analiza systemu komunistycznego w Polsce oraz pomysły na jego naprawę

Michał Przeperski
Protektorzy i koledzy. Mieczysław F. Rakowski i KC PZPR (1958–1981)

Malwina Garyga
„Przestać z nienawiścią i wzajemnymi oskarżeniami”. Ilościowy i jakościowy przegląd struktur krakowskiej organizacji partyjnej. Ostatnie lata rządów PZPR

SPOŁECZEŃSTWO I ŻYCIE CODZIENNE

Radosław Czaban
Uwarunkowania historyczno-społeczne polityki państwa ludowego wobec ludności rodzimej na Warmii i Mazurach

Izabela Kubasiewicz
Emigranci z Grecji w Polsce Ludowej. Wybrane aspekty z życia mniejszości

Jarosław Dulewicz
Problemy funkcjonowania zakładów przemysłowych w województwie kieleckim w latach siedemdziesiątych XX wieku

Anna Maria Adamus
Peerelowskie pisanie do władzy

PAMIĘĆ I MIEJSCA PAMIĘCI

Maciej Stromski
Archeologia internowania na wybranych przykładach badań byłych niemieckich obozów zagłady na ziemiach polskich

Marek Szajda
Pamięć wyryta w kamieniu. Wybrane aspekty pamięci społecznej na przykładzie tablic pamiątkowych w Jeleniej Górze z lat 1945–2012

Tomasz Siewierski
Specyfika badań nad tzw. ruchem robotniczym w historiografii PRL. Zarys problemu

Aleksandra Kmak-Pamirska
Przemiany obrazu biskupa Carla Marii Spletta w pamięci historycznej w Polsce i w Niemczech na przestrzeni lat

Indeks osób

 

 

Pobierz