Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010. Referaty

2011

Z radością oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom prac uczestników Letniej Szkoły Historii Najnowszej. Jest to już czwarta pozycja w tej serii, a jednocześnie pierwszy tom redagowany samodzielnie przez uczestników Letniej Szkoły. Wkrótce zapewne nadejdzie ten moment, że jej absolwenci staną się również wykładowcami na kolejnych spotkaniach młodych historyków. Czwarta edycja Letniej Szkoły Historii Najnowszej odbyła się w dniach 13–18 września 2010 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Jak zawsze składały się na nią wykłady, warsztaty i seminaria. Nowością były dyskusje, z których pierwszą poświęcono „zwykłym i niezwykłym” źródłom przydatnym w badaniach nad historią najnowszą, w drugiej zaś próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy PRL była państwem totalitarnym.

 

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010. Referaty pod redakcją Natalii Jarskiej i Tomasza Kozłowskiego
Warszawa 2011


 

Materiały Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Nowym Mieście nad Pilicą, 13–18 września 2010 roku

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Kamiński
Wykaz skrótów

SPOŁECZEŃSTWO

Tomasz Kędra
Czynniki wpływające na nastroje społeczne ludności polskiej osiadłej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950

Natalia Jarska
Praca kobiet w kopalniach 1945–1957 – polityka zatrudnienia a rzeczywistość społeczna

Paweł Knap
Big-beat i co dalej? Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie (1962–1963) na łamach popularnych czasopism

Michał Jarmuż
Problemy mieszkaniowe Polaków w latach siedemdziesiątych w świetle dokumentów osobistych

Grzegorz Kowal
Internowani w Grodkowie 1981–1982

PAMIĘĆ

Paulina Kusz
II wojna światowa i akcja „Wisła” we wspomnieniach mieszkańców Bieszczadów

Piotr Grzelczak
„Nie można dopuścić do najmniejszej awarii”. Władze partyjne w Poznaniu wobec pierwszej rocznicy Czerwca ’56

PRAWO I STRUKTURY

Michał Arndt
Przestępstwa przeciwko powszechnemu obowiązkowi wojskowemu w polskim prawie karnym (do 1969 roku)

Katarzyna Zawadka
Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948–1956 – struktura i funkcjonowanie

Łukasz Bednarski
Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec kombatantów lubelskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w 1957 roku

Agnieszka Watoła
Geneza i działalność Zrzeszenia Prawników Demokratów (Zrzeszenia Prawników Polskich) oraz jego wpływ na postawy sędziów w latach 1945–1956

Łukasz Wolak
Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945–1970

LUDZIE I IDEE

Tomasz Siewierski
Popularność badań nad dziejami gospodarczymi jako fenomen polskiej historiografii lat 1949–1956. Próba nakreślenia przyczyn zjawiska

Przemysław Gasztold-Seń
Oficer Korpusu Bezpieczeństwa, hagiograf Żydowskiego Związku Wojskowego, tropiciel „syjonizmu”. Powojenna działalność Tadeusza Bednarczyka

Magdalena Michalik-Sztumska
Stanisław Cat-Mackiewicz: redaktor i publicysta czasopisma „Lwów i Wilno” (1946–1950)

Dorota Lewsza
Wybrane aspekty religijne, polityczne i literackie w powojennej publicystyce Jerzego Zawieyskiego

ANALIZY ŹRÓDŁOZNAWCZE

Michał Przeperski
„Monachijski OBOP”. Badania sondażowe Departamentu Badania Słuchalności RWE (1962–1969)

Grzegorz Wołk
Prace dyplomowe absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie – przyczynek do bibliografii

Jan Olaszek
Dokumenty SB jako źródło do badania podziemnej prasy (wybrane przykłady)

Indeks osób 

Pobierz