Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009. Referaty

2010

W dniach 7–12 września 2009 r. w Lesznie k. Warszawy odbyła się trzecia edycja Letniej Szkoły Historii Najnowszej (LSHN) organizowanej przez IPN. Inicjatywa ta adresowana jest do młodych naukowców: historyków, politologów i przedstawicieli innych dziedzin zajmujących się badaniem dziejów XX w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1939 r. Duże powodzenie kolejnej edycji Szkoły świadczy o tym, że spełnia ona postawione przed nią cele i powoli znajduje stałe miejsce w planach młodych badaczy. Szkoła pozwala im nie tylko wysłuchać wykładów, ale i podjąć dyskusję z wybitnymi specjalistami nieco starszego pokolenia, skorzystać z ich doświadczenia i wiedzy, skonfrontować własne pomysły zarówno z uznanymi autorytetami, jak i kolegami także stawiającymi pierwsze kroki na niwie nauki.

 

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009. Referaty pod red. Łukasza Kamińskiego i Tomasza Kozłowskiego
Warszawa 2010 

Materiały III Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Lesznie k. Warszawy, 7–12 września 2009 roku
 
SPIS TREŚCI

Wstęp – Lukasz Kamiński, Tomasz Kozlowski

Wykaz skrótów

Olena Humeniuk
Ukraińska emigracja studencka w Polsce w latach 1920-1930

Wojciech Marciniak
Repatriacja ludności polskiej z głębi ZSRR w aktach Związku Patriotow Polskich

Katarzyna Florczyk
Modelowy wizerunek kobiety w propagandzie okresu stalinowskiego w Polsce

Justyna Kańczukowska
Propaganda komunistyczna w okresie stalinowskim i w czasie stanu wojennego wobec Rozgłosni Polskiej Radia Wolna Europa. Próba porównania

Jolanta Ślęzak
Wybrane aspekty polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w świetle karykatur zamieszczanych na łamach „Nowin Rzeszowskich” w latach 1949-1953

Anna M. Jackowska
Procesy Wiktora Krawczenki i Davida Rousseta. Francuski spór w latach 1949-1951 o sowieckie obozy pracy

Przemyslaw Gasztold-Seń
„Lewica” PZPR, Działalność Stowarzyszenia Klubów Wiedzy Społeczno-Politycznej „Rzeczywistość” w latach 1981-1983

Michal Białkowski
Laikat katolicki wobec bezpieki na przykładzie Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu (1957-1989/1990)

Pawel Knap
„Budujemy żywe kościoły”. Zarys problematyki budownictwa sakralnego w powojennym Szczecinie

Lukasz P. Matyjasiak
Między wiernością Kościołowi a służbą państwu. Działalność katolików „społecznie postępowych” na przykładzie Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju (1950-/953)

Michal Siedziako
Powstanie i rozwój działalności Szczecińskiego Klubu Katolików (do 13 grudnia 1981 r.)

Diana Maksimiuk
O rozliczaniu stalinowskich sędziów na fali „odwilży” 1956 r.

Natalia Jarska
Liga Kobiet w terenie. Działalność Zarządu Dzielnicowego Poznań-Wilda w latach 1956-1966

Sylwia Galij-Skarbińska
Obszar działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w Toruniu w latach 1970-1975

Tomasz Kozłowski
Więziennictwo dekady Gierka

Kinga Warchoł
Powstawanie gminnych i wiejskich kól NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w województwie rzeszowskim

Jan Olaszek
Informacja i publicystyka w prasie podziemnej Solidarności na przykładzie tygodnika „Wola” (1982-1989)

Przemysław Stępień
Kościół łódzki w obronie represjonowanych w stanie wojennym

Indeks osób
 

Pobierz