Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2008. Referaty,

2009

W dniach od 15 do 20 września 2008 r. w Żabiej Woli k. Warszawy odbyła się druga edycja Letniej Szkoły Historii Najnowszej, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Letnia Szkoła przeznaczona jest dla młodych badaczy, historyków i politologów, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności, a także poznać warsztat bardziej doświadczonych historyków. Szkoła stwarza także unikalną szansę zapoznania się z badaniami kolegów, wymiany poglądów oraz dyskusji nad własnymi planami naukowymi. Letnia Szkoła Historii Najnowszej powoli staje się (we wrześniu 2009 r. w Lesznie odbędzie się jej trzecia odsłona) naturalnym miejscem spotkań najmłodszego pokolenia historyków, ważnym etapem ich rozwoju naukowego.

 

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2008. Referaty pod red. Moniki Bielak i Łukasza Kamińskiego
Warszawa 2009


 

SPIS TREŚCI

Wstęp – Monika Bielak, Łukasz Kamiński
Wykaz skrótów

Monika Bielak
Ewakuacja żołnierzy polskich z Francji do Wielkiej Brytanii i Afryki Północnej w latach 1940–1941

Ryszard Kawalec
Komórka pocztowa „P”

Joanna Hytrek-Hryciuk
Ludność niemiecka a żołnierze Armii Czerwonej (Radzieckiej) na Dolnym Śląsku 1945–1948. Zarys problematyki

Radosław Domke
Propaganda wobec Ziem Odzyskanych w latach 1945–1948. Zarys problematyki

Beata Maćków
Propaganda polityczna w serialu „Czterej pancerni i pies”. Obraz Rosjan i przyjaźni polsko-radzieckiej

Wojciech Marciniak
Problematyka pracy w łagrach na Kołymie w relacjach polskich więźniów z lat 1944–1956

Mateusz Hołojuch
Postawa reżimu komunistycznego wobec Kościoła katolickiego w diecezji przemyskiej w okresie rządów arcybiskupa Ignacego Tokarczuka na podstawie wspomnień duchowieństwa

Anna Pięta-Szawara
Socjaliści w powojennej rzeczywistości. Ocena sytuacji międzynarodowej w ujęciu Polskiej Partii Socjalistycznej

Przemysław Gasztold-Seń
Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” – charakterystyka stowarzyszenia

Kamil Dworaczek
Działalność samokształceniowa wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności

Tomasz Ceran
Myśl społeczno-polityczna Jacka Kuronia. Zarys problematyki

Grzegorz Łeszczyński
Działalność aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Henryka Bąka w latach 1947–1989

Piotr Stanek
Tajne służby wobec Stefana Korbońskiego „Kalifa”

Diana Maksimiuk
Problem chuligaństwa w pracach nad projektem kodeksu karnego PRL w latach 1950–1956

Karolina Pietras
„Dziesięciu to czasami więcej niż dziesięć tysięcy”. Przykłady kontaktów między opozycją polską i wschodnioniemiecką

Piotr Sroka
Turystyka i wczasy pracownicze w regionie sudeckim w latach 1945–1956 przez pryzmat materiałów aparatu bezpieczeństwa

Indeks osób

Pobierz