Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Szkoła Letnia Historii Najnowszej 2007

2008

W dniach 4–10 września 2007 r. w Warce Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy zorganizował Letnią Szkołę Historii Najnowszej. Jej uczestnikami byli młodzi badacze, historycy i politolodzy, przede wszystkim doktoranci, a także wyróżniający się studenci wyższych lat z wielu polskich uczelni. Szkoła powstała z myślą o naukowcach najmłodszego pokolenia, z jednej strony jako platforma do nawiązywania kontaktów, dyskusji i wymiany poglądów, z drugiej – jako okazja do poznania warsztatu badawczego bardziej doświadczonych kolegów oraz doskonalenia własnych umiejętności.

 

Szkoła Letnia Historii Najnowszej 2007. Referaty pod redakcją Moniki Bielak i Łukasza Kamińskiego
Warszawa 2008


 

Materiały I Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Warce k. Warszawy, 4–10 września 2007 roku

SPIS TREŚCI

Wstęp – Monika Bielak, Łukasz Kamiński
Wykaz skrótów

Agnieszka Łuczak
Instytucje i urzędy III Rzeszy dokonujące grabieży dóbr kultury na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939–1945

Grzegorz Sado
Dramatyczne losy księdza Stanisława Domańskiego ps. „Cezary” (1914–1946)

Krzysztof Kacprzak
Podziemie zbrojne na północnym Mazowszu w walce z systemem komunistycznym w latach 1945–1952

Łukasz Sołtysik
Opór społeczny Niemców na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956

Piotr Sroka
Fundusz Wczasów Pracowniczych na Dolnym Śląsku w latach 1949–1956. Wybrane problemy badawcze

Edyta Krężołek
Życie codzienne w PRL. Zarys problematyki na przykładzie Świdnika

Piotr Rybarczyk
Nastroje społeczne w województwie bydgoskim wobec odsunięcia od władzy Nikity Chruszczowa w świetle raportów Służby Bezpieczeństwa

Patryk Pleskot
Obecność polskich humanistów w środowisku „Annales” w okresie komunizmu

Piotr Stanek
Udział Stefana Korbońskiego w pracach Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych

Dominik Pick
Czy w PRL były możliwe swobodne kontakty z zagranicą? PRL i RFN w okresie détente

Kamil Dworaczek
„Do obozu pracy przymusowej paniczyków spod znaku pałki i kastetu!”. Propaganda wobec wydarzeń majowych 1946 roku na podstawie śląskiej prasy codziennej

Jan Olaszek
Obraz podziemnej „Solidarności” w ofi cjalnej prasie (grudzień 1981–lipiec 1983)

Barbara Rogosz
Polska 1980–1981 w świetle prasy brytyjskiej (wybrane zagadnienia)

Alina Kaszkur
Filozofi a działania Jacka Kuronia

Paweł Wawryszuk
Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskim Państwie Afganistanu – stan na koniec 2007 roku

Indeks osób

Pobierz