Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Polska prasa polityczno–informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918–1939

Autor: Mariusz Żuławnik 2011

Tematem niniejszej pracy jest polska prasa polityczno-informacyjna wydawana na Mazowszu Północnym w latach 1918–1939. Prasa – ważny czynnik kultury nowożytnej – pełni wiele funkcji: informacyjną, propagandową, agitacyjną, popularyzatorską, integracyjną i dezintegracyjną, kulturotwórczą i rozrywkową. W okresie międzywojennym stanowiła podstawowy środek masowego przekazu.

 

Niniejsza książka jest pierwszą próbą syntetycznego ukazania dziejów prasy polityczno-informacyjnej na Mazowszu Północnym w Drugiej Rzeczypospolitej.

Autor opisał periodyki wydawane i rozpowszechniane w granicach ośmiu powiatów północnej części ówczesnego województwa warszawskiego, tj. w ciechanowskim, makowskim, mławskim, płockim, płońskim, przasnyskim, pułtuskim i sierpeckim. Zaprezentował ich rozwój ilościowy, determinanty powstawania i przyczyny upadków poszczególnych tytułów, okres edycji oraz częstotliwość wydawniczą, a także scharakteryzował środowisko twórców prasowych.

 

 

Publikacja w wersji drukowanej do nabycia w księgarni ipn.poczytaj.pl

Pobierz